luty 2020

C/C++

Zmienna ilość argumentów funkcji w C

W programowaniu w języku C istnieje możliwość tworzenia funkcji, które mogą przyjmować zmienną ilość argumentów. Taka funkcjonalność jest szczególnie użyteczna w przypadku, gdy liczba argumentów nie jest znana na etapie pisania kodu, na przykład przy tworzeniu funkcji logujących, formatujących tekst czy matematycznych operujących na różnej liczbie operandów. Aby zaimplementować funkcję przyjmującą zmienną liczbę argumentów w […]

JavaScript

Jak poprawnie korzystać z metody splice() w JavaScript

Metoda splice() w JavaScript jest potężnym narzędziem do manipulacji tablicami, umożliwiającym dodawanie, usuwanie i zastępowanie elementów tablicy w miejscu. Dzięki splice(), można dynamicznie modyfikować zawartość tablic bez konieczności tworzenia nowych tablic, co jest szczególnie przydatne w dynamicznych aplikacjach internetowych. Jak działa splice() Metoda splice() może być używana na trzy główne sposoby: Usuwanie elementów z tablicy

Scroll to Top