React

Html React

Hello World w React

Zgodnie z tradycją musimy utworzyć najprostszy program wyświetlający Hello World i w przypadku React będzie to naprawdę minimalistyczny projekt, bez paczek z npm czy kompilacji kodu: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Document</title> <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.production.min.js"></script> <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.production.min.js"></script> <script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script> </head> <body> <script src="test.js"></script> <div id="root"/> <script type="text/babel"> // komponent App zwracający JSX function App() { return […]

React

Kurs React.js – wprowadzenie

      React, jak sami twórcy wskazują jest to biblioteka do tworzenia interfejsów użytkownika w aplikacjach SPA czyli Single Page Application. Strony internetowe jednostronicowe bardziej przypominają zwykłe aplikacje na telefon komórkowy niż tradycyjne witryny, gdzie po każdym kliknięciu  w łącze trzeba czekać kilka sekund na załadowanie nowej strony (tzw. MPA – Multi Page Application).      Strony

JavaScript React

ECMAScript 2015 – ES6

    Aby rozpocząć pracę z React musimy dobrze znać składnię ECMAScript 6 zwanej też ES6 czy ECMAScript 2015, która przynosi wiele rozwiązań dzięki którym JavaScript staje się nowoczesnym językiem. Co więcej w pracy z React nie musimy się przejmować starszymi przeglądarkami. Kompilator Babel przy generowaniu gotowego projektu automatycznie przetworzy kod, który będzie kompatybilny z starszymi

Scroll to Top