styczeń 2021

JavaScript

Po co nieskończoność w JavaScript?

W JavaScript, Infinity reprezentuje nieskończoność, która jest wartością wyższą niż jakakolwiek inna liczba. Ta unikalna cecha jest wykorzystywana w wielu aspektach programowania w JavaScript, od operacji matematycznych po kontrolę przepływu programu. Zrozumienie Infinity w JavaScript jest kluczowe dla efektywnego rozwiązywania problemów i implementacji logiki w aplikacjach.

JavaScript

Czym jest tree shaking w JavaScript?

Tree shaking to proces używany w budowaniu aplikacji JavaScript, który pozwala na usunięcie nieużywanego kodu z końcowego pakietu. Jest to technika optymalizacyjna, która pomaga zmniejszyć rozmiar plików wynikowych poprzez eliminację kodu, który nie jest wykorzystywany w czasie wykonania programu. Technika ta stała się szczególnie ważna w kontekście aplikacji webowych, gdzie czas ładowania ma kluczowe znaczenie

JavaScript

Czym jest obiekt RegExp w JavaScript?

Obiekt RegExp w JavaScript to potężne narzędzie do pracy z wyrażeniami regularnymi, umożliwiające wyszukiwanie wzorców w tekście, ich zamianę oraz inne operacje manipulacji tekstem. Wyrażenia regularne to ciągi znaków, które tworzą wzorzec wyszukiwania, używane głównie do wyszukiwania lub zamiany tekstów na podstawie określonych reguł. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać obiektu RegExp w JavaScript,

JavaScript

Modyfikatory w wyrażeniach regularnych w JavaScript

Wyrażenia regularne są potężnym narzędziem do przeszukiwania i manipulowania tekstami. W JavaScript, podobnie jak w wielu innych językach programowania, wyrażenia regularne wykorzystują modyfikatory, aby zmienić sposób wyszukiwania wzorców w tekście. Modyfikatory te pozwalają na realizację takich działań jak wyszukiwanie bez uwzględnienia wielkości liter, przeszukiwanie wieloliniowe czy globalne wyszukiwanie wzorców w całym tekście. W tej lekcji

JavaScript

Wzorzec projektowy Adapter w JavaScript

Adapter jako wzorzec pozwala na połączenie niekompatybilnych interfejsów. Typowym scenariuszem jest sytuacja, gdy np nowe komponenty muszą być zintegrowane z aktualnymi, przez co trzeba napisać adapter, który umożliwia im komunikację. Typowym przykładem jest np użycie nowej biblioteki w systemie, która np wymaga nowego formatu danych do rysowania wykresów na podstawie JSON. Nasz system używa jeszcze

JavaScript

Jak stworzyć rekurencję w JavaScript?

Rekurencja to technika programowania, w której funkcja wywołuje samą siebie bezpośrednio lub pośrednio, co pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów przez podział na mniejsze, bardziej zarządzalne części. Rekurencja jest szczególnie przydatna w przypadku zadań, które naturalnie nadają się do podziału, takich jak przeszukiwanie drzew, obliczanie silni lub sortowanie danych.

Scroll to Top