JavaScript

Czym jest strict mode w JavaScript?

“Strict mode” w JavaScript to sposób na skorzystanie z bardziej rygorystycznej wersji JavaScript. Gdy jest włączony, JavaScript działa w ścisłym trybie, który wprowadza lepsze sprawdzenie błędów, uniemożliwia pewne niebezpieczne działania i eliminuje pewne nielogiczne aspekty języka. Włączenie “strict mode” pomaga w wykrywaniu potencjalnych błędów i problemów w kodzie na wcześniejszym etapie, co czyni kod bardziej […]