JavaScript

Czym są funkcje lambda w JavaScript

Funkcje lambda, znane również jako funkcje strzałkowe (arrow functions), zostały wprowadzone do języka JavaScript w ES6 (ECMAScript 2015) i stanowią skróconą możliwość do tworzenia funkcji. Pozwalają one na zapisanie funkcji w bardziej zwięzły sposób, co jest szczególnie przydatne dla krótkich funkcji wywołania zwrotnego (callback functions) oraz funkcji anonimowych. Funkcje lambda nie tylko upraszczają składnię, ale […]