Html React

Hello World w React

Zgodnie z tradycją musimy utworzyć najprostszy program wyświetlający Hello World i w przypadku React będzie to naprawdę minimalistyczny projekt, bez paczek z npm czy kompilacji kodu: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Document</title> <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.production.min.js"></script> <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.production.min.js"></script> <script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script> </head> <body> <script src="test.js"></script> <div id="root"/> <script type="text/babel"> // komponent App zwracający JSX function App() { return […]