grudzień 2023

Python

Jakie są typy wbudowane dostępne w Pythonie?

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, częściowo dzięki swojej prostej składni i potężnemu zestawowi funkcji wbudowanych. Wbudowane typy danych w Pythonie to podstawa, na której budowane są wszystkie programy. Zrozumienie tych typów jest kluczowe dla efektywnego programowania w Pythonie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej dostępnym typom wbudowanym w Pythonie.

Python

Jak można udostępniać zmienne globalne między modułami?

W programowaniu, zwłaszcza w Pythonie, często pojawia się potrzeba udostępniania danych, takich jak zmienne globalne, między różnymi modułami w projekcie. Może to być przydatne w wielu scenariuszach, na przykład, gdy chcemy mieć jedną konfigurację dostępną globalnie w różnych częściach aplikacji. W tym artykule przyjrzymy się, jak można to osiągnąć w Pythonie.

Python

Jak przebiega proces kompilacji i linkowania w Pythonie?

Python jest popularnym językiem programowania wysokiego poziomu, który jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, od web developmentu po data science. Jednym z kluczowych aspektów, który odróżnia Pythona od innych języków, jest sposób jego wykonania kodu. W tym artykule przyjrzymy się procesowi kompilacji i linkowania kodu Pythona, aby zrozumieć, co dzieje się podczas uruchamiania programu Python.

Python

Jak przebiega proces kompilacji i łączenia w Pythonie?

Python jest językiem programowania wysokiego poziomu, który jest szeroko ceniony za swoją czytelność, elastyczność i wsparcie dla różnorodnych paradygmatów programowania. W odróżnieniu od języków kompilowanych, takich jak C czy Java, Python jest często postrzegany jako język interpretowany. Jednak proces, który pozwala kodowi Pythona na wykonywanie, również obejmuje kroki podobne do kompilacji i łączenia, choć różnią

Python

Jak działają funkcje help() i dir() w Pythonie?

Python jest znany z bogatej biblioteki wbudowanych funkcji, które czynią go wyjątkowo przyjaznym dla początkujących programistów. Dwie z tych funkcji, help() i dir(), są nieocenione, gdy chodzi o eksplorowanie modułów, funkcji, klas oraz innych obiektów bezpośrednio z poziomu interpretera. Ale jak dokładnie działają te funkcje i jak mogą pomóc w codziennym kodowaniu?

Python

Jak zarządzać pamięcią w Pythonie?

W dzisiejszym świecie programowania, efektywne zarządzanie pamięcią jest kluczowe dla tworzenia wydajnych i skalowalnych aplikacji. Python, jako język wysokiego poziomu, oferuje różnorodne mechanizmy do zarządzania pamięcią, które mogą znacznie ułatwić życie programisty. W tym artykule przyjrzymy się, jak możemy zarządzać pamięcią w Pythonie, aby nasze programy działały szybciej i były bardziej efektywne.

Python

Jakie jest zastosowanie linii shebang w Pythonie?

Linia shebang to specjalny rodzaj komentarza na początku skryptu, który wskazuje systemowi, jakim interpreterem należy uruchomić dany skrypt. Jest to szczególnie przydatne w systemach Unixowych, takich jak Linux i macOS, gdzie pozwala na bezpośrednie uruchamianie skryptów z linii poleceń.

Python

Jakie jest zastosowanie operatorów is, not i in w Pythonie?

W języku Python, operatory “is”, “not” i “in” odgrywają kluczową rolę w kontrolowaniu przepływu programu oraz w pracy z kolekcjami danych. Te operatory umożliwiają programistom pisanie bardziej zwięzłego i czytelnego kodu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak i kiedy używać tych operatorów, by maksymalnie wykorzystać ich potencjał.

Python

Jak usunąć białe znaki z początku ciągu znaków?

W programowaniu często napotykamy na sytuacje, gdzie musimy przetworzyć ciągi znaków, które zawierają niepotrzebne białe znaki na ich początku. Te dodatkowe białe znaki mogą pochodzić z danych wejściowych użytkownika, plików tekstowych czy innych źródeł danych. Usunięcie tych białych znaków jest istotne dla dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza gdy wymagana jest dokładność i spójność danych. Python oferuje

JavaScript

Jak poprawnie korzystać z daty wg ustawień regionalnych w JavaScript?

Praca z datami jest kluczowym elementem wielu aplikacji webowych. JavaScript oferuje obiekty Date, które pozwalają na manipulację datami i czasem. Jednak prezentacja daty zgodnie z ustawieniami regionalnymi użytkownika może być nieco bardziej skomplikowana. Używając obiektu Intl.DateTimeFormat, możemy formatować daty w sposób, który jest zrozumiały i przyjazny dla użytkowników z różnych części świata.

Python

Co to jest łańcuch znaków (string) w Pythonie?

W języku programowania Python, łańcuch znaków, znany również jako string, jest jednym z podstawowych typów danych używanych do reprezentacji tekstowych danych. Łańcuch znaków składa się z sekwencji znaków, które mogą zawierać litery, cyfry, symbole oraz białe znaki, takie jak spacja czy tabulacja. Python oferuje szereg wbudowanych funkcji i metod, które ułatwiają manipulację łańcuchami znaków, czyniąc

Python

Czym jest PYTHONPATH?

W świecie programowania Python, zarządzanie środowiskami i modułami jest kluczowe dla efektywnego rozwoju projektów. Jednym z elementów, który odgrywa znaczącą rolę w tym procesie, jest zmienna środowiskowa PYTHONPATH. Ale czym dokładnie jest PYTHONPATH i jak wpływa na pracę z Pythonem?

Scroll to Top