PHP

PHP

Stałe w PHP

Stałe w PHP są to identyfikatory, które przechowują wartość, która nie może zostać zmieniona podczas wykonywania skryptu. Są one bardzo przydatne w sytuacjach, gdy potrzebujemy wartości, która pozostaje stała, na przykład nazwa serwera bazy danych, ścieżka do ważnego katalogu, czy limit czasu połączenia. W przeciwieństwie do zmiennych, stałe są globalnie dostępne w całym skrypcie, niezależnie […]

PHP

Programowanie obiektowe w PHP – korzystanie z konstruktorów

Programowanie obiektowe (OOP) to metoda programowania, która umożliwia strukturyzowanie programów poprzez tworzenie obiektów. W PHP, konstruktory w klasach umożliwiają inicjalizację obiektów przy ich tworzeniu, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania stanem obiektu.

PHP

Pierwsza klasa w PHP

Programowanie obiektowe (OOP) jest paradygmatem programowania, który używa “obiektów” – instancji klas zawierających zarówno dane, w postaci pól (często nazywanych atrybutami lub właściwościami), jak i procedury, w postaci metod. PHP, język szeroko stosowany do tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych, oferuje pełne wsparcie dla programowania obiektowego. W tej lekcji omówimy, jak zdefiniować prostą klasę w

PHP

Praca z datami i czasem w PHP

W PHP, praca z datą i czasem jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na manipulowanie oraz prezentowanie dat i czasów w różnych formatach. PHP oferuje bogaty zestaw funkcji, które umożliwiają przechwytywanie, formatowanie, dodawanie i odejmowanie dat i czasów. W tej lekcji skupimy się na podstawach obsługi daty i czasu w PHP, w tym na funkcji date(),

PHP

Użycie include oraz require w PHP

W PHP, include i require są dwoma podstawowymi konstrukcjami, które pozwalają na włączenie kodu z jednego pliku do innego. Ta funkcjonalność jest niezwykle przydatna w tworzeniu struktur aplikacji webowych, ponieważ pozwala na ponowne wykorzystanie kodu, co ułatwia zarządzanie projektem i utrzymanie kodu. Główna różnica między include a require polega na sposobie traktowania błędów: include wygeneruje

PHP

Obsługa wyjątków w PHP

Obsługa wyjątków to kluczowa część programowania w PHP, która pozwala na eleganckie radzenie sobie z błędami w czasie wykonania programu. Mechanizm ten umożliwia wykrycie błędu, zareagowanie na niego i kontynuowanie pracy aplikacji bez jej przerywania. Dzięki temu możemy stworzyć bardziej stabilne i bezpieczne aplikacje. W tej lekcji przedstawimy, jak używać try, catch i finally do

PHP

Zapis do pliku w PHP

W tej lekcji omówimy, jak w języku PHP zapisywać dane do pliku znajdującego się w tym samym katalogu, co nasz skrypt. PHP oferuje kilka funkcji do pracy z plikami, co umożliwia łatwe zarządzanie danymi, np. logowanie informacji, przechowywanie danych formularzy czy konfiguracji. Przyjrzymy się podstawowej funkcji file_put_contents(), która pozwala na szybki i łatwy zapis danych

PHP

Odczyt pliku w PHP

W tej lekcji nauczymy się, jak odczytywać pliki w języku PHP. Praca z plikami jest podstawową umiejętnością potrzebną do tworzenia aplikacji webowych, które mogą zapisywać, czytać i przetwarzać dane przechowywane na serwerze. PHP oferuje kilka funkcji do obsługi plików, ale skupimy się na prostym przykładzie odczytu zawartości pliku.

PHP

Funkcje do filtrowania tablic w PHP

W PHP istnieje wiele funkcji, które pozwalają na efektywne filtrowanie danych w tablicach. Dzięki nim można łatwo selekcjonować potrzebne informacje, eliminować niepożądane wartości czy nawet transformować dane w sposób bardziej skomplikowany. W tej lekcji przyjrzymy się kilku przydatnym funkcjom takim jak array_filter, array_map oraz array_reduce, które pomogą nam lepiej zrozumieć, jak można manipulować tablicami w

PHP

Przydatne funkcje do pracy z łańcuchami znaków w PHP

W tej lekcji przyjrzymy się przydatnym funkcjom w PHP, które ułatwiają pracę z łańcuchami znaków. PHP oferuje szeroki zakres funkcji do manipulacji i analizy tekstu, co jest kluczowe w wielu aspektach programowania webowego, od przetwarzania danych wejściowych użytkownika po generowanie dynamicznych treści. Nauczymy się jak używać podstawowych funkcji do pracy z łańcuchami znaków, takich jak

PHP

Zmienne globalne i lokalne w PHP

W programowaniu PHP, podobnie jak w wielu innych językach programowania, zmienna może być dostępna w różnych zakresach w zależności od miejsca, w którym została zdefiniowana. Rozróżniamy zmienne lokalne, globalne oraz superglobalne. Każdy z tych typów zmiennych ma swoje specyficzne zastosowania i reguły dotyczące zakresu dostępności. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej tym rodzajom zmiennych oraz

PHP

Wstęp do obsługi formularzy w PHP

Obsługa formularzy to jedna z podstawowych umiejętności, którą musi posiadać każdy programista PHP. Formularze HTML są używane do zbierania danych od użytkownika, a PHP umożliwia przetwarzanie i reagowanie na te dane w sposób dynamiczny. W tej lekcji dowiesz się, jak stworzyć prosty formularz w HTML i jak obsłużyć jego dane w PHP. Tworzenie formularza HTML

Scroll to Top