JavaScript

Najważniejsze metody Object w JavaScript

JavaScript jest językiem programowania, który wykorzystuje obiekty do przechowywania i manipulowania danymi. Obiekty w JavaScript są dynamiczne, co oznacza, że można dodawać, modyfikować i usuwać ich właściwości w trakcie działania programu. JavaScript oferuje szereg wbudowanych metod, które pozwalają na łatwe zarządzanie obiektami. W tej lekcji skupimy się na najważniejszych metodach obiektów dostępnych w JavaScript.