kwiecień 2022

JavaScript

Jak korzystać z sessionStorage w JavaScript?

sessionStorage jest częścią Web Storage API, która umożliwia przechowywanie danych w przeglądarce na czas trwania sesji strony. Dane przechowywane w sessionStorage są dostępne tylko w ramach tej samej karty (tab) przeglądarki i są usuwane po zamknięciu karty. W przeciwieństwie do localStorage, który przechowuje dane bez terminu ważności, sessionStorage oferuje bardziej przejściowe miejsce do przechowywania informacji. […]

JavaScript

Jak wykryć wyłączony JavaScript na stronie?

W dzisiejszych czasach JavaScript odgrywa kluczową rolę w tworzeniu interaktywnych i dynamicznych stron internetowych. Jednak nie wszyscy użytkownicy mają włączony JavaScript w swoich przeglądarkach, co może wpływać na sposób, w jaki strona jest wyświetlana i funkcjonuje. W związku z tym, ważne jest, aby wiedzieć, jak wykryć, czy JavaScript jest wyłączony w przeglądarce użytkownika, aby móc

JavaScript

Czym jest obiekt proxy w JavaScript?

Obiekt Proxy w JavaScript jest potężnym narzędziem, które pozwala na tworzenie obiektu z własnym zachowaniem, definiowanym przez programistę, dla podstawowych operacji (takich jak przypisywanie wartości, odczyt, wywołanie funkcji itp.). Proxy umożliwia interwencję i modyfikację operacji na obiektach, co otwiera wiele możliwości, takich jak walidacja, obserwowanie zmian, wirtualizacja i wiele innych.

Scroll to Top