Czym jest obiekt proxy w JavaScript?

Obiekt Proxy w JavaScript jest potężnym narzędziem, które pozwala na tworzenie obiektu z własnym zachowaniem, definiowanym przez programistę, dla podstawowych operacji (takich jak przypisywanie wartości, odczyt, wywołanie funkcji itp.). Proxy umożliwia interwencję i modyfikację operacji na obiektach, co otwiera wiele możliwości, takich jak walidacja, obserwowanie zmian, wirtualizacja i wiele innych.

Tworzenie i używanie obiektu Proxy

Aby lepiej zrozumieć działanie obiektu Proxy, rozważmy prosty przykład. W tym przykładzie zdefiniujemy Proxy, który będzie rejestrował każdą próbę odczytu i zapisu do obiektu.

Przykład kodu

Poniżej znajduje się przykład kodu HTML i JavaScript, który ilustruje użycie obiektu Proxy. Kod tworzy prosty interfejs użytkownika z polem tekstowym, który pozwala na interakcję z obiektem Proxy.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Obiekt Proxy w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <input type="text" id="inputField" placeholder="Wpisz coś...">
  <script>
    // Obiekt, który będzie owinięty przez Proxy
    let targetObject = {
      message: ''
    };

    // Handler dla Proxy
    let handler = {
      get(target, property) {
        console.log(`Odczyt właściwości ${property}`);
        return target[property];
      },
      set(target, property, value) {
        console.log(`Zapis wartości '${value}' do właściwości ${property}`);
        target[property] = value;
        // Aktualizacja interfejsu użytkownika
        document.getElementById('inputField').value = value;
        return true; // wskazuje, że zapis się powiódł
      }
    };

    // Tworzenie Proxy
    let proxy = new Proxy(targetObject, handler);

    // Nasłuchiwanie na zmiany w polu tekstowym
    document.getElementById('inputField').addEventListener('input', (e) => {
      proxy.message = e.target.value;
    });
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, gdy użytkownik wpisuje tekst w pole tekstowe, wartość jest przypisywana do właściwości message obiektu proxy. Dzięki zdefiniowanemu handlerowi, każdy zapis i odczyt z tego obiektu jest rejestrowany w konsoli deweloperskiej.

Znaczenie i zastosowania

Obiekt Proxy w JavaScript oferuje zaawansowane możliwości do manipulowania i rozszerzania zachowań obiektów. Może być używany do:

 • Walidacji danych – sprawdzanie, czy dane wprowadzone do obiektu spełniają określone kryteria,
 • Obserwowania zmian – reagowanie na zmiany w obiektach, co jest przydatne w programowaniu reaktywnym,
 • Wirtualizacji obiektów – tworzenie obiektów “na żądanie”, co może być użyteczne w optymalizacji wydajności,
 • Debugowania – rejestrowanie operacji na obiektach do celów debugowania.

Podsumowanie

Obiekt Proxy w JavaScript jest potężnym narzędziem, które otwiera przed programistami nowe możliwości w zakresie manipulowania obiektami. Dzięki niemu można tworzyć bardziej interaktywne i reaktywne aplikacje, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę nad operacjami na obiektach. Rozumienie i stosowanie Proxy może znacząco wpłynąć na jakość i możliwości tworzonych rozwiązań programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top