czerwiec 2022

JavaScript

Czym jest currying w JavaScript?

Currying to technika przekształcania funkcji z wieloma argumentami w sekwencję funkcji, z których każda przyjmuje pojedynczy argument. Głównym celem currying jest umożliwienie częściowego stosowania funkcji, co oznacza, że funkcja może być wywołana z mniejszą liczbą argumentów niż jest zdefiniowana, zwracając nową funkcję, która przyjmuje pozostałe argumenty.

JavaScript

Czym jest TypeScript?

TypeScript jest nadzbiorem języka JavaScript, co oznacza, że rozszerza jego funkcjonalność o nowe możliwości, takie jak statyczne typowanie. Został opracowany i jest utrzymywany przez Microsoft. Głównym celem TypeScript jest ułatwienie budowania dużych aplikacji i ich zarządzania. Dodaje on opcjonalne typy, klasy i moduły do języka JavaScript, co pozwala na lepsze zarządzanie kodem i wyłapywanie błędów

JavaScript

Jaka jest różnica między let a var w JavaScript?

W JavaScript, deklaracje zmiennych mogą być dokonywane przy użyciu var, let oraz const. Chociaż var była stosowana przez wiele lat, ES6 (ECMAScript 2015) wprowadziło let i const, oferując bardziej elastyczne i bezpieczne sposoby deklarowania zmiennych. Kluczowe różnice między let a var dotyczą zakresu działania (scope), podnoszenia (hoisting) oraz tworzenia bloku kodu. Przykład z var i

Scroll to Top