listopad 2023

Python

Jak zarządzana jest pamięć w Pythonie?

Zarządzanie pamięcią w Pythonie to kluczowy aspekt, który umożliwia programistom pisanie efektywnych i wydajnych aplikacji. Python, jako język wysokiego poziomu, automatyzuje wiele aspektów zarządzania pamięcią, co znacznie ułatwia pracę programistów. W tym artykule przyjrzymy się, jak Python zarządza pamięcią, w jaki sposób są alokowane i dealokowane obiekty oraz jak możemy zarządzać pamięcią w naszych programach […]

Python

Co to jest słownik w Pythonie?

Słowniki w Pythonie są jednym z najbardziej elastycznych i użytecznych typów danych. Pozwalają na przechowywanie i zarządzanie danymi w sposób, który jest zarówno intuicyjny, jak i łatwy do zrozumienia. W tym artykule zagłębimy się w to, czym są słowniki, jak je tworzyć, modyfikować oraz używać w różnych sytuacjach.

Python

Co to jest web scraping? Jak to osiągnąć w Pythonie?

Web scraping jest techniką ekstrakcji danych ze stron internetowych. W przeciwieństwie do ręcznego kopiowania informacji, web scraping automatyzuje proces zbierania danych, co pozwala na szybkie i efektywne gromadzenie dużych ilości informacji z internetu. Python, dzięki swojej prostocie i potężnym bibliotekom, jest jednym z najpopularniejszych języków do web scrapingu.

Python

Jak można losowo zmienić kolejność elementów listy w miejscu w Pythonie?

Losowanie kolejności elementów w liście jest powszechną operacją w programowaniu, szczególnie przydatną w wielu aplikacjach, takich jak gry, symulacje, testy oprogramowania, i wiele innych. Python oferuje proste i efektywne rozwiązania do realizacji tej operacji. W tym artykule wyjaśnimy, jak można losowo zmienić kolejność elementów listy “w miejscu”, czyli bez tworzenia nowej listy, wykorzystując standardowe biblioteki

JavaScript

Jakie problemy powoduje var w JavaScript?

W JavaScript, deklaracja zmiennych za pomocą słowa kluczowego var była standardem przez wiele lat. Jednakże, var posiada pewne problemy dotyczące zasięgu (scope), które mogą prowadzić do nieoczekiwanych problemów w kodzie. Rozumienie tych problemów jest kluczowe dla pisania czystego i przewidywalnego kodu JavaScript.

Python

Co to jest ukrywanie danych w Pythonie?

Ukrywanie danych jest kluczowym aspektem programowania obiektowego (OOP) i odnosi się do praktyki ograniczania dostępu do pewnych elementów klasy z zewnątrz tej klasy. Celem ukrywania danych jest zapewnienie, że wewnętrzny stan obiektu jest chroniony przed nieautoryzowanym dostępem, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i zapobieganie nieprzewidzianym błędom w kodzie. W Pythonie ukrywanie danych realizowane jest

Python

Co to są iteratory i jak stworzyć własny iterator w Pythonie?

Iteratory to fundamentalny koncept w Pythonie, który pozwala na przeglądanie kolekcji (takich jak listy, krotki, słowniki) element po elemencie. Cechą charakterystyczną iteratorów jest to, że pamiętają one swój aktualny stan podczas iteracji, co umożliwia wykonywanie operacji na kolejnych elementach kolekcji bez potrzeby śledzenia indeksu bieżącego elementu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym są iteratory

Python

Jak realizowane jest obsługiwanie wyjątków w Pythonie?

W Pythonie obsługa wyjątków jest mechanizmem, który pozwala na obsługę błędów w sposób kontrolowany, bez przerywania wykonania programu. Dzięki temu programiści mogą zapewnić płynne działanie aplikacji nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych błędów.

Python

Czym jest zmienna środowiskowa PYTHONCASEOK?

W świecie programowania Python, wiele aspektów konfiguracji środowiska wykonawczego można dostosować za pomocą zmiennych środowiskowych. Jedną z mniej znanych, ale przydatnych w określonych przypadkach, jest PYTHONCASEOK. Ten artykuł ma na celu wyczerpujące wyjaśnienie, czym jest ta zmienna środowiskowa i jak może być używana w praktyce.

Python

Jak można skopiować obiekt w Pythonie?

W Pythonie kopiowanie obiektów to temat, który może wydawać się prosty na pierwszy rzut oka, ale kryje w sobie wiele niuansów. W zależności od tego, czy chcemy stworzyć płytką (shallow) czy głęboką (deep) kopię obiektu, sposób realizacji tej operacji może się znacznie różnić. W tym artykule omówimy, jak skopiować obiekt w Pythonie, pokazując różne metody

Python

Co to jest Menedżer Kontekstu w Pythonie?

Menedżer kontekstu w Pythonie to funkcjonalność, która zapewnia eleganckie i efektywne zarządzanie zasobami oraz wygodne obsługiwanie wyjątków. Umożliwia automatyczne ustawianie i sprzątanie zasobów, co czyni kod bardziej czytelnym i bezpiecznym. Menedżery kontekstu są często używane przy pracy z plikami, połączeniami z bazą danych, a także w wielu innych przypadkach, gdzie wymagane jest pewne przygotowanie środowiska

Python

Jak używać instrukcji “with” w Pythonie?

Instrukcja with w Pythonie to mechanizm zarządzania kontekstem, który jest używany do uproszczenia obsługi zasobów takich jak pliki, połączenia sieciowe lub blokady. Pozwala na automatyczne zarządzanie zasobami, upewniając się, że są one odpowiednio zwalniane po zakończeniu bloku kodu. W ten sposób with zapewnia bardziej czytelny i bezpieczny sposób na obsługę zasobów, eliminując potrzebę jawnego zamykania

Python

Co to jest testowanie jednostkowe w Pythonie?

Testowanie jednostkowe to kluczowy element każdego procesu rozwoju oprogramowania. W Pythonie, podobnie jak w innych językach programowania, umożliwia ono weryfikację, czy poszczególne części aplikacji (jednostki) działają zgodnie z oczekiwaniami. Testy jednostkowe pozwalają programistom na szybką identyfikację i naprawę błędów, zanim kod trafi do produkcji, co zwiększa jakość oprogramowania i może znacząco skrócić czas jego dostarczania.

Python

Co to są typy zmienne i niezmienne w Pythonie?

Python, jako język programowania wysokiego poziomu, oferuje różnorodność typów danych, które można podzielić na dwie główne kategorie: zmienne (mutable) i niezmienne (immutable). Rozumienie różnic między tymi kategoriami jest kluczowe dla efektywnego programowania i zarządzania danymi w Pythonie.

Python

Co to jest pip w Pythonie?

pip to standardowy system zarządzania pakietami dla języka programowania Python. Umożliwia użytkownikom instalowanie i zarządzanie dodatkowymi bibliotekami i zależnościami, które nie są dystrybuowane jako część standardowej biblioteki. Dzięki pip, programiści mogą łatwo dodawać pakiety do swoich projektów, co znacznie przyspiesza rozwój oprogramowania i pozwala na wykorzystanie szerokiej gamy narzędzi i bibliotek stworzonych przez społeczność Pythona.

Scroll to Top