Co to jest ukrywanie danych w Pythonie?

Ukrywanie danych jest kluczowym aspektem programowania obiektowego (OOP) i odnosi się do praktyki ograniczania dostępu do pewnych elementów klasy z zewnątrz tej klasy. Celem ukrywania danych jest zapewnienie, że wewnętrzny stan obiektu jest chroniony przed nieautoryzowanym dostępem, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i zapobieganie nieprzewidzianym błędom w kodzie. W Pythonie ukrywanie danych realizowane jest głównie poprzez konwencję, ponieważ język ten nie wspiera ukrywania danych w sposób tak ścisły jak niektóre inne języki programowania.

Przykład ukrywania danych w Pythonie

Rozważmy prosty przykład klasy, która używa ukrywania danych do ochrony stanu wewnętrznego obiektu.

class Account:
  def __init__(self, owner, balance=0):
    self.owner = owner # Publiczny atrybut
    self.__balance = balance # Prywatny atrybut

  def deposit(self, amount):
    # Dodawanie kwoty do salda
    if amount > 0:
      self.__balance += amount
      print("Depozyt zakończony sukcesem")
    else:
      print("Kwota depozytu musi być większa od zera")

  def withdraw(self, amount):
    # Odejmowanie kwoty od salda
    if 0 < amount <= self.__balance:
      self.__balance -= amount
      print("Wypłata zakończona sukcesem")
    else:
      print("Nie wystarczające środki lub błędna kwota")

  def show_balance(self):
    # Wyświetlanie salda
    print(f"Aktualne saldo: {self.__balance}")

W powyższym kodzie, __balance jest przykładem prywatnego atrybutu. Przed nazwą zmiennej stawiamy dwa podkreślenia (__), co w Pythonie jest konwencją oznaczającą, że atrybut jest prywatny. To oznacza, że dostęp do tego atrybutu z zewnątrz klasy jest ograniczony.

Dlaczego ukrywamy dane?

 1. Bezpieczeństwo: Prywatne atrybuty i metody są chronione przed zewnętrznym dostępem, co zapobiega nieautoryzowanej manipulacji stanem obiektu.
 2. Kapsułkowanie: Ukrywanie szczegółów implementacji klasy pozwala na zmiany wewnętrznej logiki bez wpływu na kod, który z tej klasy korzysta.
 3. Ograniczenie błędów: Przez ograniczenie dostępu do wewnętrznego stanu obiektu zmniejsza się ryzyko nieprzewidzianych błędów wynikających z nieoczekiwanych interakcji.

Jak obejść ograniczenia ukrywania danych?

W Pythonie, mimo że prywatne atrybuty są ukryte, nadal istnieje techniczna możliwość dostępu do nich poprzez tzw. name mangling. Python zmienia nazwę atrybutu z __nazwa na _NazwaKlasy__nazwa, co teoretycznie pozwala na dostęp do atrybutu z zewnątrz. Jest to jednak praktyka niewskazana, ponieważ łamie zasadę enkapsulacji.

Podsumowanie

Ukrywanie danych w Pythonie jest ważnym elementem projektowania oprogramowania, które wspiera tworzenie bezpiecznego i łatwego do utrzymania kodu. Mimo że Python stosuje mniej restrykcyjne podejście do ukrywania danych niż niektóre inne języki, jego konwencje i praktyki dostarczają wystarczających mechanizmów do skutecznego zarządz

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top