marzec 2020

JavaScript

Big O Notation w JavaScript

Notacja Big O jest terminem używanym w informatyce do opisu złożoności algorytmów. Pozwala ona określić, jak szybko rośnie czas wykonania algorytmu lub zajętość pamięci w zależności od wielkości danych wejściowych. W kontekście JavaScript, rozumienie notacji Big O pomaga w tworzeniu bardziej efektywnego kodu, szczególnie ważnego przy pracy z dużymi zbiorami danych lub w środowiskach, gdzie […]

JavaScript

Czym jest funkcja zwrotna (callback) w JavaScript?

Funkcje zwrotne (callbacki) są fundamentem asynchronicznego programowania w JavaScript. Umożliwiają one opóźnienie wykonywania kodu do momentu, aż pewne warunki zostaną spełnione, co jest szczególnie przydatne w operacjach, które wymagają oczekiwania, takich jak żądania sieciowe, czytanie plików czy operacje na timerach. Funkcje te przekazywane są jako argumenty do innych funkcji i wykonane w odpowiednim momencie, co

JavaScript

Czym jest Object.isExtensible() w JavaScript?

W JavaScript, obiekty są dynamiczne, co oznacza, że można do nich dodawać, modyfikować lub usuwać ich właściwości w trakcie działania programu. Jednakże, w niektórych przypadkach, może zaistnieć potrzeba zamrożenia obiektu, aby zapobiec dalszym zmianom. Tutaj z pomocą przychodzi metoda Object.isExtensible(), która pozwala sprawdzić, czy do obiektu mogą być dodawane nowe właściwości.

JavaScript

Jak prawidłowo zatrzymać propagację zdarzenia w JavaScript?

W świecie JavaScript, zdarzenia są podstawowym sposobem interakcji użytkownika z aplikacją. Często zdarza się, że zdarzenia są zagnieżdżone – na przykład kliknięcie przycisku umieszczonego wewnątrz diva. Domyślnie, zdarzenie będzie “bąblować” w górę przez drzewo DOM, od elementu najbardziej zagnieżdżonego, do korzenia dokumentu. W niektórych przypadkach, chcielibyśmy zatrzymać tę propagację, aby zdarzenie nie było obsługiwane przez

Scroll to Top