wrzesień 2022

PHP

Pierwsza klasa w PHP

Programowanie obiektowe (OOP) jest paradygmatem programowania, który używa “obiektów” – instancji klas zawierających zarówno dane, w postaci pól (często nazywanych atrybutami lub właściwościami), jak i procedury, w postaci metod. PHP, język szeroko stosowany do tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych, oferuje pełne wsparcie dla programowania obiektowego. W tej lekcji omówimy, jak zdefiniować prostą klasę w

PHP

Praca z datami i czasem w PHP

W PHP, praca z datą i czasem jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na manipulowanie oraz prezentowanie dat i czasów w różnych formatach. PHP oferuje bogaty zestaw funkcji, które umożliwiają przechwytywanie, formatowanie, dodawanie i odejmowanie dat i czasów. W tej lekcji skupimy się na podstawach obsługi daty i czasu w PHP, w tym na funkcji date(),

PHP

Użycie include oraz require w PHP

W PHP, include i require są dwoma podstawowymi konstrukcjami, które pozwalają na włączenie kodu z jednego pliku do innego. Ta funkcjonalność jest niezwykle przydatna w tworzeniu struktur aplikacji webowych, ponieważ pozwala na ponowne wykorzystanie kodu, co ułatwia zarządzanie projektem i utrzymanie kodu. Główna różnica między include a require polega na sposobie traktowania błędów: include wygeneruje

PHP

Obsługa wyjątków w PHP

Obsługa wyjątków to kluczowa część programowania w PHP, która pozwala na eleganckie radzenie sobie z błędami w czasie wykonania programu. Mechanizm ten umożliwia wykrycie błędu, zareagowanie na niego i kontynuowanie pracy aplikacji bez jej przerywania. Dzięki temu możemy stworzyć bardziej stabilne i bezpieczne aplikacje. W tej lekcji przedstawimy, jak używać try, catch i finally do

PHP

Zapis do pliku w PHP

W tej lekcji omówimy, jak w języku PHP zapisywać dane do pliku znajdującego się w tym samym katalogu, co nasz skrypt. PHP oferuje kilka funkcji do pracy z plikami, co umożliwia łatwe zarządzanie danymi, np. logowanie informacji, przechowywanie danych formularzy czy konfiguracji. Przyjrzymy się podstawowej funkcji file_put_contents(), która pozwala na szybki i łatwy zapis danych

Scroll to Top