Użycie include oraz require w PHP

W PHP, include i require są dwoma podstawowymi konstrukcjami, które pozwalają na włączenie kodu z jednego pliku do innego. Ta funkcjonalność jest niezwykle przydatna w tworzeniu struktur aplikacji webowych, ponieważ pozwala na ponowne wykorzystanie kodu, co ułatwia zarządzanie projektem i utrzymanie kodu. Główna różnica między include a require polega na sposobie traktowania błędów: include wygeneruje ostrzeżenie (E_WARNING), ale skrypt będzie kontynuowany, podczas gdy require wywoła błąd krytyczny (E_COMPILE_ERROR) i zatrzyma wykonanie skryptu, jeśli plik nie zostanie znaleziony.

Przykład użycia include i require

W naszym przykładzie stworzymy prostą stronę internetową, która korzysta z include i require do załadowania różnych części strony: nagłówka, stopki i menu.

Struktura plików
 • index.php
 • header.php
 • footer.php
 • menu.php

header.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia include i require</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Witaj na naszej stronie!</h1>
  </header>

footer.php

  <footer>
    <p>© 2024 Przykładowa strona. Wszelkie prawa zastrzeżone.</p>
  </footer>
</body>
</html>

menu.php

<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.php">Strona główna</a></li>
    <li><a href="about.php">O nas</a></li>
    <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>
  </ul>
</nav>

index.php łączący pliki

<?php include 'header.php'; // Dołączenie nagłówka strony ?>
<?php require 'menu.php'; // Dołączenie menu strony ?>
<main>
  <h2>O nas</h2>
  <p>Jesteśmy firmą specjalizującą się w tworzeniu stron 
    internetowych. Nasza misja to dostarczanie wysokiej 
    jakości rozwiązań naszym klientom.
  </p>
</main>
<?php include 'footer.php'; // Dołączenie stopki strony ?>

Opis działania

 • include 'header.php'; – Dołącza plik header.php, który zawiera początkową część kodu HTML (nagłówek strony). Jeśli plik nie zostanie znaleziony, PHP wygeneruje ostrzeżenie, ale skrypt będzie kontynuowany.
 • require 'menu.php'; – Wymaga dołączenia pliku menu.php, który zawiera kod HTML menu strony. W przeciwieństwie do include, jeśli plik nie zostanie znaleziony, PHP wygeneruje błąd krytyczny i zatrzyma wykonanie skryptu.
 • include 'footer.php'; – Dołącza plik footer.php, który zawiera końcową część kodu HTML (stopkę strony).

Podsumowanie

Użycie include i require w PHP umożliwia modularne budowanie stron internetowych, co znacząco ułatwia zarządzanie kodem, jego ponowne wykorzystywanie oraz utrzymanie. Kluczową różnicą między tymi dwoma instrukcjami jest sposób obsługi błędów, co warto mieć na uwadze przy projektowaniu aplikacji.

 

 

 

Scroll to Top