Praca z datami i czasem w PHP

W PHP, praca z datą i czasem jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na manipulowanie oraz prezentowanie dat i czasów w różnych formatach. PHP oferuje bogaty zestaw funkcji, które umożliwiają przechwytywanie, formatowanie, dodawanie i odejmowanie dat i czasów. W tej lekcji skupimy się na podstawach obsługi daty i czasu w PHP, w tym na funkcji date(), time() oraz obiekcie DateTime.

Przykładowy kod PHP z prostym HTML

Poniżej znajduje się przykład kodu PHP wraz z prostym HTML, który pokazuje, jak można wyświetlić bieżącą datę i czas oraz manipulować datami.

<?php
// Ustawienie strefy czasowej
date_default_timezone_set('Europe/Warsaw');

// Pobieranie bieżącej daty i czasu
$currentDate = date('Y-m-d H:i:s');

// Tworzenie obiektu DateTime
$dateTime = new DateTime();

// Dodawanie 10 dni do bieżącej daty
$dateTime->modify('+10 days');
$futureDate = $dateTime->format('Y-m-d');

// Odejmowanie 5 dni od bieżącej daty
$dateTime->modify('-15 days');
$pastDate = $dateTime->format('Y-m-d');
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Data i czas w PHP</title>
</head>
<body>
  <h3>Bieżąca data i czas</h3>
  <p><?php echo $currentDate; ?></p>

  <h3>Data 10 dni od dzisiaj</h3>
  <p><?php echo $futureDate; ?></p>

  <h3>Data 5 dni przed dzisiaj</h3>
  <p><?php echo $pastDate; ?></p>
</body>
</html>

Opis kodu

 • Ustawienie strefy czasowej: Jest to niezbędne, aby funkcje związane z datą i czasem działały poprawnie w określonym regionie geograficznym.
 • Pobieranie bieżącej daty i czasu: Używamy funkcji date() z formatem 'Y-m-d H:i:s', aby uzyskać bieżącą datę i czas.
 • Tworzenie obiektu DateTime: DateTime to wbudowana klasa w PHP, która oferuje zaawansowane możliwości manipulacji datą i czasem.
 • Modifikacja daty: Metoda modify() pozwala na dodawanie lub odejmowanie określonej liczby dni (lub innych jednostek czasu) do/z daty.
 • Formatowanie daty: Metoda format() umożliwia formatowanie daty zgodnie z podanym wzorcem.

Podsumowanie

W tej lekcji nauczyliśmy się, jak korzystać z funkcji i obiektów PHP do pracy z datą i czasem. Pokazaliśmy, jak ustawić strefę czasową, pobierać bieżącą datę i czas, a także jak manipulować datami za pomocą obiektu DateTime. Zarządzanie datą i czasem jest kluczowym elementem wielu aplikacji webowych, od blogów po systemy rezerwacji. Umiejętność ta jest niezbędna dla każdego programisty PHP.

 

 

Scroll to Top