kwiecień 2020

JavaScript

Wzorzec projektowy Fabryka w JavaScript

Fabryki mają na celu tworzenie nowych instancji obiektów. Ich główną zaletą jest prostota ich użycia przez developera, nie musi znać nazw obiektów, które chce powołać do życia. Wszelka logika związana z powstaniem oraz inicjalizacją instancji pozostaje w fabryce, co jest  dużą zaletą jeśli jest to złożony proces np zależny od specyficznej konfiguracji aplikacji. Nie jest […]

JavaScript

Dlaczego warto używać toISOString() w JavaScript?

Wstęp W pracy z datami i czasem w JavaScript, często napotykamy na potrzebę standaryzacji formatu, aby ułatwić wymianę danych z serwerem lub zapisywanie dat w bazie danych. Jednym z rozwiązań, które pomaga osiągnąć tę standaryzację, jest metoda toISOString(). Ta metoda konwertuje obiekt daty (Date) na ciąg znaków w formacie ISO 8601, który jest dobrze rozpoznawany

JavaScript

Do czego służy localeCompare w JavaScript?

Metoda localeCompare() w JavaScript jest potężnym narzędziem do porównywania stringów (ciągów znaków) z uwzględnieniem lokalizacji użytkownika. Pozwala ona na sortowanie i porównywanie stringów w sposób, który jest zgodny z zasadami językowymi danego regionu, co jest szczególnie przydatne w aplikacjach międzynarodowych. Dzięki localeCompare(), możemy łatwo sortować dane tekstowe w różnych językach.

JavaScript

Jak korzystać z operatora delete w JavaScript?

Operator delete w JavaScript jest używany do usuwania właściwości z obiektu. Jego działanie jest dość proste i bezpośrednie, ale istnieje kilka subtelności, o których warto wiedzieć. Operator ten może być bardzo przydatny w różnych scenariuszach, np. gdy potrzebujemy dynamicznie modyfikować zawartość obiektów w naszej aplikacji. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać operatora delete na

Scroll to Top