marzec 2022

JavaScript

Czym jest obiekt window i jego najważniejsze metody w JavaScript?

Obiekt window w JavaScript jest bardzo ważnym obiektem globalnym, który reprezentuje okno przeglądarki. Dostarcza on funkcje i zmienne globalne, umożliwia kontrolę nad oknem przeglądarki oraz dostęp do modelu obiektowego dokumentu (DOM), historii przeglądarki, lokalizacji i innych. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej obiektowi window i jego kluczowym metodom.

JavaScript

Czym jest localStorage w JavaScript?

localStorage jest częścią Web Storage API, która umożliwia stronom internetowym przechowywanie danych w przeglądarce użytkownika. Dane zapisane za pomocą localStorage są trwałe i dostępne nawet po zamknięciu przeglądarki, co odróżnia je od danych przechowywanych w sessionStorage, które są dostępne tylko podczas trwania sesji przeglądarki. localStorage jest często wykorzystywany do zapisywania preferencji użytkownika, informacji o stanie

JavaScript

Jaki jest poprawny sposób zdefiniowania wyrażenia funkcji generatora w JavaScript?

Funkcje generatora w JavaScript są potężnym narzędziem, które pozwala funkcjom zwracać (“yield”) serię wartości na żądanie, co umożliwia tworzenie łatwych do zarządzania sekwencji oraz efektywne przetwarzanie danych bez konieczności ładowania wszystkich wartości do pamięci jednocześnie. W tej lekcji przyjrzymy się, jak poprawnie zdefiniować i używać wyrażeń funkcji generatora w JavaScript, zilustrowane przykładem kodu wplecionym w

Scroll to Top