styczeń 2024

JavaScript

Czym jest funkcja wyższego rzędu w JavaScript?

Funkcje wyższego rzędu to funkcje, które mogą przyjmować inne funkcje jako argumenty lub zwracać je jako swoje wyniki. Są one fundamentalnym aspektem JavaScriptu, umożliwiającym pisanie bardziej zwięzłego i ekspresyjnego kodu, szczególnie przy pracy z tablicami, obiektami i asynchronicznymi operacjami. Dzięki nim, JavaScript staje się bardzo elastycznym językiem programowania, wspierającym paradygmaty funkcyjne.

Python

Jak obsługa wyjątków w Pythonie różni się od Javy?

Obsługa wyjątków jest kluczowym elementem nowoczesnego programowania, umożliwiającym tworzenie niezawodnego oprogramowania, które potrafi radzić sobie z błędami podczas wykonania. Python i Java, dwa z najpopularniejszych języków programowania, oferują mechanizmy obsługi wyjątków, ale robią to na nieco różne sposoby. W tym artykule przyjrzymy się, jak te dwa języki podchodzą do obsługi wyjątków, zaczynając od przykładu w

Python

Jakie są zastosowania list comprehensions i czy możesz podać przykład?

List comprehensions to jedna z najbardziej charakterystycznych i użytecznych funkcji języka Python. Pozwala na tworzenie nowych list przez określenie wyrażenia opisującego formę elementów listy, co umożliwia szybkie i eleganckie przetwarzanie kolekcji danych. W tej lekcji przyjrzymy się, jakie są zastosowania list comprehensions i zaprezentujemy przykład ich użycia. Co to jest List Comprehension? List comprehension to

JavaScript

Pure Functions w JavaScript

Funkcje czyste (pure functions) są fundamentalnym pojęciem w programowaniu funkcyjnym. Funkcja czysta to taka, która dla tych samych argumentów zawsze zwraca te same wyniki i nie wywołuje żadnych obserwowalnych efektów ubocznych, takich jak modyfikacja zmiennych globalnych czy operacje we/wy. W tej lekcji przyjrzymy się, jak można wykorzystać funkcje czyste w JavaScript, aby pisać bardziej przewidywalny

Scroll to Top