JavaScript

Czym jest Service Worker w JavaScript?

Service Worker to skrypt uruchamiany przez przeglądarkę internetową w tle, niezależnie od strony internetowej, co pozwala na funkcje niezwiązane bezpośrednio z interfejsem użytkownika, takie jak push notyfikacje czy synchronizacja w tle. Service Workery działają jako pośrednik między aplikacją internetową a siecią (lub cache), umożliwiając tworzenie efektywnie działających, offline-first aplikacji webowych.