PHP

Stałe w PHP

Stałe w PHP są to identyfikatory, które przechowują wartość, która nie może zostać zmieniona podczas wykonywania skryptu. Są one bardzo przydatne w sytuacjach, gdy potrzebujemy wartości, która pozostaje stała, na przykład nazwa serwera bazy danych, ścieżka do ważnego katalogu, czy limit czasu połączenia. W przeciwieństwie do zmiennych, stałe są globalnie dostępne w całym skrypcie, niezależnie […]