JavaScript

Czym są domknięcia w JavaScript

Domknięcie jest to zasięg stworzony przez funkcję wraz z otaczającym ją środowiskiem czyli zmiennymi oraz innymi funkcjami, które oddzielone są razem od reszty kodu. let b = 99; // zmienna globalna b function foo() { let b = 10; // osobna zmienna lokalna b console.log("b:" + b); // odwołanie się do b lokalnego } foo(); […]