Java

Java

Jak możemy dynamicznie tworzyć obiekty w czasie wykonywania programu w Javie?

W programowaniu Java, dynamiczne tworzenie obiektów jest procesem, który umożliwia programom tworzenie nowych obiektów w czasie rzeczywistym, co zwiększa elastyczność i zdolność adaptacji aplikacji do różnych warunków i danych wejściowych. Jednym z najczęstszych sposobów na osiągnięcie tego jest użycie klas takich jak Class i metod takich jak newInstance(). W tej lekcji przyjrzymy się, jak można […]

Java

Jakie są właściwości wątku w Javie?

W programowaniu wielowątkowym w Javie, wątki to podstawowe jednostki wykonawcze, które pozwalają na równoległe wykonywanie kodu. Użycie wątków może znacznie przyspieszyć wykonanie programu, szczególnie kiedy musimy obsługiwać zadania, które można wykonywać niezależnie od siebie. W tej lekcji przyjrzymy się, jak tworzyć i zarządzać wątkami w Javie na przykładzie konkretnego kodu. Przykład użycia wątków w Javie

Java

Jak zachowują się pola statyczne obiektu podczas serializacji w Java?

Serializacja w Java to proces konwersji stanu obiektu na strumień bajtów, aby można go było przesyłać przez sieć, zapisywać do pliku lub przechowywać w bazie danych. W przypadku pól statycznych zachowanie jest jednak specyficzne i różni się od zwykłych pól obiektu. W tej lekcji przeanalizujemy, jak pola statyczne są traktowane podczas serializacji i deserializacji w

Java

Czym jest blok finally w Java i kiedy jest on wykonywany?

Blok finally w języku Java jest to kluczowy element obsługi wyjątków, który służy do zapewnienia, że określony kod zostanie wykonany niezależnie od tego, czy w bloku try wystąpił wyjątek, czy nie. Jest to niezwykle użyteczne w sytuacjach, gdzie musimy mieć pewność, że pewne zasoby będą zwolnione, na przykład strumienie wejścia/wyjścia lub połączenia z bazą danych,

Java

Jak Java radzi sobie z różnymi kodowaniami znaków dla różnych lokalizacji (Locales)?

Java jest językiem programowania, który od samego początku był projektowany z myślą o wielojęzyczności i międzynarodowym wsparciu. Mechanizm Locale w Javie oraz obsługa różnych kodowań znaków są kluczowe dla tworzenia aplikacji, które mogą być używane globalnie. W tym artykule przyjrzymy się, jak Java obsługuje różne kodowania znaków, zilustrujemy to na przykładzie kodu, który demonstruje użycie

Java

Jak jest zaimplementowana klasa TreeMap w Javie?

TreeMap w Javie to struktura służąca do przechowywania par klucz-wartość w sposób posortowany według naturalnego porządku kluczy lub przez Comparator dostarczony przy tworzeniu mapy. Dzięki temu, operacje takie jak wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie mają logarytmiczną złożoność czasową. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej działaniu i zastosowaniu TreeMap na przykładzie. Przykład zastosowania TreeMap Poniżej znajduje się

Java

Jaki jest cel klasy Runtime w Java?

Klasa Runtime w języku Java pełni kluczową rolę, umożliwiając interakcję z bieżącym środowiskiem wykonawczym aplikacji. Umożliwia ona aplikacjom wykonywanie zadań takich jak zarządzanie pamięcią, wywoływanie zewnętrznych programów oraz zamykanie procesów. Przyjrzyjmy się, jak można używać tej klasy w praktyce, prezentując rozbudowany przykład kodu. Przykład użycia klasy Runtime Poniższy kod Java demonstruje, jak można użyć klasy

Java

Dlaczego używamy metody finalize() w Javie?

Metoda finalize() w języku Java odgrywa specyficzną rolę w zarządzaniu pamięcią i jest wywoływana przez Garbage Collector przed usunięciem obiektu z pamięci. Jej głównym celem jest umożliwienie programiście wykonania pewnych operacji czyszczących, zanim obiekt zostanie ostatecznie zniszczony. Metoda ta może być przydatna, na przykład, w sytuacjach, gdy musimy upewnić się, że wszystkie zasoby zewnętrzne, takie

Java

Co to jest EnumSet w Javie?

EnumSet jest specjalnym zestawem zaprojektowanym do użycia z typami wyliczeniowymi (enum) w języku Java. Został wprowadzony w Java 5 i jest jedną z implementacji interfejsu Set specjalnie przystosowaną do efektywnego wykorzystania z typami wyliczeniowymi. EnumSet zapewnia bardzo szybką wydajność operacji zbiorowych, jak również minimalne zużycie pamięci, co sprawia, że jest idealnym wyborem do obsługi dużych

Java

Czym jest metoda join() w wielowątkowości w Javie?

Metoda join() w wielowątkowości Java jest niezbędna, gdy chcemy zaczekać na zakończenie wykonania innego wątku, zanim kontynuować dalszą część programu. Metoda ta pozwala na synchronizację wątków, co jest kluczowe w zapewnieniu spójności danych oraz uniknięciu problemów związanych z równoczesnym dostępem do zasobów. Przykład użycia metody join() Załóżmy, że mamy program, w którym główny wątek uruchamia

Java

Jakie są różnice pomiędzy pętlą for-each i Iteratorem w Javie?

W języku Java, przeglądanie elementów kolekcji może być realizowane na wiele sposobów. Dwa popularne metody to użycie pętli for-each oraz interfejsu Iterator. Choć obie metody służą do iteracji przez elementy, różnią się one podstawowymi aspektami działania, które mają wpływ na ich użycie w różnych kontekstach. Porównanie for-each i Iteratora For-each Pętla for-each, wprowadzona w Java

Java

Czy można uruchomić wątek dwa razy w Javie?

W dzisiejszej lekcji omówimy jedno z często zadawanych pytań dotyczących wielowątkowości w Javie: czy możemy uruchomić wątek dwa razy? Wielowątkowość jest kluczową koncepcją w programowaniu Java, która pozwala na równoczesne wykonywanie kilku części programu. Zrozumienie, jak zarządzać wątkami, jest niezbędne do tworzenia wydajnych i efektywnych aplikacji. Wprowadzenie do wątków w Javie W Javie wątek reprezentowany

Java

Jakie są sposoby na stworzenie obiektu String w Java?

Java oferuje kilka sposobów na tworzenie obiektów klasy String. W tym artykule omówimy te metody, skupiając się szczególnie na jednym z nich, aby pokazać, jak można tworzyć i manipulować stringami w praktycznych scenariuszach. Przykład użycia różnych metod tworzenia obiektów String Poniżej znajduje się przykład kodu w Java, który demonstruje różne sposoby tworzenia stringów, wraz z

Java

Jakie są różnice między klasą wewnętrzną Member a klasą wewnętrzną Local w Javie?

Java oferuje różnorodne typy klas wewnętrznych, które pozwalają na efektywne zarządzanie przestrzenią nazw i lepszą organizację kodu. Dwie z nich to klasy wewnętrzne typu Member oraz Local. Te dwa typy różnią się zakresem, sposobem deklaracji oraz dostępnością. Przykład kodu z klasą wewnętrzną Member i Local Poniżej przedstawiam przykład, który ilustruje zastosowanie obu tych klas: //

Java

Czy możemy obudzić wątek, który został uśpiony za pomocą metody Thread.sleep() w Java?

Wątek, który zostaje “uśpiony”  metodą Thread.sleep(), przestaje być wykonywany na określony czas, co pozwala na zarządzanie zasobami systemowymi oraz synchronizację zadań. Pytanie, które się nasuwa, dotyczy możliwości “obudzenia” takiego wątku przed upływem zdefiniowanego okresu oczekiwania. W tym artykule przyjrzymy się, czy jest to możliwe i jakie są do tego sposoby. Przykład kodu W poniższym przykładzie

Scroll to Top