styczeń 2022

JavaScript

Czym jest instrukcja debugger w JavaScript?

Instrukcja debugger w JavaScript jest potężnym narzędziem używanym do debugowania kodu. Pozwala programistom na zatrzymanie wykonania kodu w określonym miejscu, co umożliwia dokładne przeanalizowanie stanu aplikacji w danym momencie. Działa w połączeniu z narzędziami deweloperskimi przeglądarki, automatycznie aktywując zakładkę debuggera i zatrzymując wykonanie kodu, co pozwala na inspekcję zmiennych, stosu wywołań i przejście przez kod […]

JavaScript

Czy JavaScript to język kompilowany czy interpretowany?

JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, szeroko stosowanym do tworzenia interaktywnych stron internetowych. Od momentu powstania w 1995 roku, JavaScript przeszedł długą drogę, ewoluując z prostego języka skryptowego do potężnego narzędzia używanego zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Jednym z kluczowych pytań, które często pojawiają się w kontekście nauki i używania

JavaScript

Ograniczenia Web Workerów w korzystaniu z DOM w JavaScript

Web Workery w JavaScript oferują potężne możliwości do uruchamiania skryptów w tle, bez zakłócania interfejsu użytkownika. Pozwalają na wykonywanie zadań, które wymagają intensywnych obliczeń, w oddzielnym wątku, co może znacznie poprawić wydajność aplikacji webowych. Jednakże, pomimo wielu zalet, Web Workery posiadają pewne ograniczenia, szczególnie w kontekście interakcji z Document Object Model (DOM). W tym artykule

Scroll to Top