lipiec 2020

C/C++

Operacje matematyczne w assemblerze

Operacje matematyczne są fundamentalnymi komponentami programowania na poziomie assemblera, umożliwiając bezpośrednią manipulację danymi na poziomie procesora. Assembler pozwala na precyzyjne kontrolowanie sposobu wykonywania operacji arytmetycznych, co jest niezwykle ważne w krytycznych aplikacjach wymagających optymalizacji pod względem wydajności. W tej lekcji skupimy się na prostym przykładzie, który pokazuje, jak wykonać operację dodawania i wyświetlić wynik w […]

C/C++

Wprowadzenie do assemblera

Assembler jest niskopoziomowym językiem programowania, który jest ściśle związany z architekturą komputera. Kod napisany w assemblerze jest praktycznie bezpośrednim odzwierciedleniem kodu maszynowego, co oznacza, że programista ma pełną kontrolę nad sprzętem komputerowym. Dzięki temu możliwe jest pisanie bardzo wydajnych i optymalizowanych programów. Jednakże programowanie w assemblerze wymaga głębokiej wiedzy na temat działania procesora oraz związanych

C/C++

Manipulowanie bitami w C

Manipulowanie bitami to potężna technika programistyczna w języku C, która pozwala na bezpośrednie operowanie na najmniejszych jednostkach danych – bitach. Ta technika znajduje zastosowanie w programowaniu systemowym, tworzeniu oprogramowania wbudowanego, kryptografii i wszędzie tam, gdzie ważna jest optymalizacja pamięci i wydajność. Operacje na bitach pozwalają na realizację zadań takich jak ustawianie, kasowanie, zmiana oraz testowanie

C/C++

Rekursja w C

Rekursja w programowaniu to technika, w której funkcja wywołuje samą siebie, aby rozwiązać mniejszą wersję tego samego problemu, aż do osiągnięcia przypadku bazowego, który może być rozwiązany bezpośrednio. W języku C rekursja jest często wykorzystywana do rozwiązywania problemów, które można naturalnie podzielić na podproblemy o podobnej naturze, takich jak algorytmy sortowania, obliczanie silni, generowanie permutacji

C/C++

Funkcje obsługi błędów w C

Obsługa błędów jest kluczowym aspektem tworzenia niezawodnego oprogramowania. W języku C istnieje kilka funkcji i mechanizmów pozwalających na efektywne wykrywanie i reagowanie na błędy. Dzięki nim programista może zaimplementować procedury obsługi błędów, które pozwolą na bezpieczne i kontrolowane zarządzanie wyjątkowymi sytuacjami. W tej lekcji skupimy się na funkcjach errno, perror oraz strerror, które są często

C/C++

Konwersje typów w C

Konwersja typów w języku C jest mechanizmem pozwalającym na przekształcenie wartości jednego typu danych na inny. W C rozróżniamy konwersję jawna i niejawna. Konwersja niejawna (automatyczna) zachodzi, gdy kompilator samodzielnie zmienia typ danych, aby dopasować go do kontekstu operacji. Konwersja jawna, znana również jako rzutowanie, wymaga użycia operatora rzutowania w kodzie źródłowym, aby wskazać, na

C/C++

Operacje na plikach binarnych w C

Operacje na plikach binarnych są niezbędne dla wielu aplikacji wymagających efektywnego przechowywania i odczytu danych, takich jak obrazy, dane audio, video, czy struktury danych. W przeciwieństwie do plików tekstowych, pliki binarne pozwalają na zapisywanie danych w ich natywnym formacie binarnym, co zazwyczaj jest bardziej wydajne pod względem przestrzeni i czasu dostępu. W tej lekcji omówimy

C/C++

Operacje na plikach tekstowych w języku C

Operacje na plikach tekstowych są fundamentem wielu aplikacji w języku C. Pozwalają one na trwałe zapisywanie danych, ich odczyt, modyfikację oraz przechowywanie konfiguracji. Zrozumienie, jak manipulować plikami, jest kluczowe dla wielu aspektów programowania w C, od prostych programów do złożonych systemów. W tej lekcji przejdziemy przez podstawy obsługi plików tekstowych, włączając w to otwieranie plików,

C/C++

Input i Output w języku C

Język programowania C oferuje różnorodne funkcje do obsługi wejścia i wyjścia (I/O), które są niezbędne do interakcji z użytkownikiem oraz do przetwarzania danych. Podstawowe operacje I/O w C wykorzystują bibliotekę stdio.h, która zawiera funkcje takie jak printf() do wyświetlania danych (output) i scanf() do odbierania danych od użytkownika (input). W tej lekcji przyjrzymy się, jak

C/C++

Typedef w C

Typedef w języku C to słowo kluczowe, które pozwala programistom na definiowanie aliasów (czyli innych nazw) dla istniejących typów danych. Użycie typedef może znacznie ułatwić czytanie i zrozumienie kodu, szczególnie w przypadku skomplikowanych struktur danych lub wskaźników. W tej lekcji omówimy, jak używać typedef, aby uczynić nasz kod bardziej zrozumiałym i łatwiejszym do zarządzania. Przykład

C/C++

Headery oraz include w C

W języku programowania C, dyrektywy preprocesora #include oraz pliki nagłówkowe, znane również jako “headery”, odgrywają kluczową rolę w organizacji i zarządzaniu kodem źródłowym. Pozwalają one na podział kodu na mniejsze, bardziej zarządzalne części, ułatwiają ponowne wykorzystanie kodu oraz kapsułkują kod bibliotek. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej, jak używać dyrektyw #include oraz jak tworzyć i

C/C++

Unie w języku C

Unie są zaawansowanym elementem języka C, pozwalającym na efektywne zarządzanie pamięcią oraz umożliwiającym różne sposoby interpretacji tego samego fragmentu pamięci. Unia to specjalny typ danych, który pozwala na przechowywanie różnych typów danych w tym samym miejscu w pamięci. Rozmiar przydzielonej pamięci dla unii jest równy rozmiarowi największego składnika. To znaczy, że unia używa tej samej

C/C++

Przydatne funkcje matematyczne w C

Język C oferuje szeroki zakres funkcji matematycznych, które są dostępne poprzez dołączenie nagłówka <math.h>. Te funkcje pozwalają na wykonywanie różnych operacji matematycznych, takich jak obliczanie pierwiastków, potęg, logarytmów, funkcji trygonometrycznych i wielu innych. Korzystanie z tych funkcji może znacznie uprościć proces rozwiązywania problemów matematycznych w programowaniu. W tej lekcji przyjrzymy się kilku podstawowym i najczęściej

C/C++

Przydatne funkcje do pracy z łańcuchami znaków w C

Praca z łańcuchami znaków (ciągami tekstowymi) jest kluczowym aspektem programowania w języku C. Język ten oferuje bibliotekę standardową string.h, która zawiera szereg funkcji umożliwiających efektywne manipulowanie ciągami znaków. Od wyszukiwania i porównywania łańcuchów, przez kopiowanie i łączenie, aż po obliczanie długości ciągu – te funkcje są niezbędne dla każdego programisty C. W tej lekcji przyjrzymy

C/C++

Przyjmowanie argumentów przez wartość i referencję w języku C

W języku programowania C, argumenty mogą być przekazywane do funkcji na dwa główne sposoby: przez wartość i przez referencję. Przekazywanie przez wartość oznacza kopiowanie oryginalnej wartości argumentu, podczas gdy przekazywanie przez referencję pozwala funkcji na bezpośrednią pracę z oryginalnym argumentem poprzez jego adres. Rozróżnienie między tymi dwoma metodami jest kluczowe dla zrozumienia, jak manipulować danymi

Scroll to Top