JavaScript

Problem z domknięciami w JS z var

Problem z domknięciami może pojawić się, gdy zapomnimy, że closures pamięta referencję do zmiennej, a nie jej wartość, gdy korzystamy z var np.  w pętli for. Poniższa pętla ta przekaże funkcję do wywołania po pół sekundy za pomocą setTimeout, gdzie w środku  wywołana zostanie console.log() z wartością zmiennej i, trzykrotnie. for(var i = 0; i […]