Problem z domknięciami w JS z var

Problem z domknięciami może pojawić się, gdy zapomnimy, że closures pamięta referencję do zmiennej, a nie jej wartość, gdy korzystamy z var np.  w pętli for.

Poniższa pętla ta przekaże funkcję do wywołania po pół sekundy za pomocą setTimeout, gdzie w środku  wywołana zostanie console.log() z wartością zmiennej i, trzykrotnie.

for(var i = 0; i < 3; i++) {
  setTimeout(function() {
    console.log(i);
  }, 500);
}
// 3
// 3
// 3

Domknięcie pamięta referencję do zmiennej i, a nie jej wartość, dlatego po 500  milisekund wywoła się console.log() i za każdym razem będzie wskazywała przez closure do tej samej zmiennej i = 3.

Problem ten może być rozwiązany z let, która gwarantuje, że w każdej iteracji pętli wartość let będzie rozróżniona, gdyż będzie to oddzielny scope/zakres w bloku dla wszystkich trzech setTimeout oraz przekazanych funkcji.

for(let i = 0; i < 3; i++) {
  setTimeout(function() {
    console.log(i);
  }, 300);
}

// 0
// 1
// 2

KW

Scroll to Top