luty 2022

JavaScript

W programowaniu obiektowym, wywołanie nadrzędnego konstruktora w klasie potomnej jest kluczowym elementem dziedziczenia. W JavaScript, języku prototypowym, który również wspiera klasowy model dziedziczenia od ES6 (ECMAScript 2015), istnieje prosty sposób na realizację tego mechanizmu za pomocą słowa kluczowego super. W tej lekcji przyjrzymy się, jak można wykorzystać super do wywołania konstruktora klasy nadrzędnej z klasy […]

JavaScript

Jak skopiować właściwości z jednego obiektu do drugiego w JavaScript?

W JavaScript często pojawia się potrzeba skopiowania właściwości z jednego obiektu do drugiego. Może to być przydatne w wielu scenariuszach, takich jak łączenie konfiguracji, aktualizowanie stanów obiektów, czy tworzenie kopii obiektów z zachowaniem pewnych właściwości. W tej lekcji przejdziemy przez różne sposoby kopiowania właściwości między obiektami w JavaScript.

JavaScript

Czym jest postMessage w JavaScript?

postMessage jest metodą w JavaScript, która umożliwia bezpieczną komunikację między różnymi oknami lub ramkami (iframe), nawet jeśli pochodzą z różnych źródeł (cross-origin). Jest to kluczowe narzędzie w nowoczesnym web development, pozwalające na wymianę danych między stronami bez narażania bezpieczeństwa użytkownika. Metoda ta jest szczególnie przydatna w aplikacjach wykorzystujących iframes lub w sytuacjach, gdzie wymagana jest

JavaScript

Jak poprawnie korzystać z AJAX w JavaScript

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) to technika programowania webowego, która umożliwia stronom internetowym asynchroniczne przesyłanie danych do serwera i od serwera bez konieczności przeładowywania całej strony. Dzięki temu możemy tworzyć bardziej dynamiczne i responsywne aplikacje webowe. W tej lekcji przedstawimy, jak korzystać z AJAX w JavaScript, używając do tego celu XMLHttpRequest oraz fetch API.

JavaScript

Jak wykryć przeglądarkę mobilną w JavaScript

Wykrywanie, czy użytkownik korzysta z przeglądarki mobilnej, jest kluczowym elementem tworzenia responsywnych i interaktywnych stron internetowych. Pozwala to na dostosowanie treści, funkcjonalności i interfejsu użytkownika do mniejszych ekranów i specyficznych warunków urządzeń mobilnych. W tej lekcji omówimy, jak można wykryć przeglądarkę mobilną za pomocą JavaScript.

JavaScript

Jak uzyskać rozmiary okna w JavaScript

W programowaniu webowym, szczególnie podczas tworzenia responsywnych interfejsów użytkownika, często pojawia się potrzeba uzyskania aktualnych rozmiarów okna przeglądarki. Pozwala to na odpowiednie dostosowanie zawartości strony do rozmiaru okna, co jest kluczowe dla zapewnienia dobrej użyteczności i estetyki strony. JavaScript oferuje kilka sposobów na uzyskanie tych wymiarów.

Scroll to Top