Python

Jak obsługiwać błędy w Pythonie?

Obsługa błędów jest kluczową umiejętnością w programowaniu, która pozwala na tworzenie odpornych na awarie aplikacji. Python, z jego bogatym zestawem narzędzi do obsługi wyjątków, oferuje programistom efektywne sposoby radzenia sobie z błędami podczas wykonywania programu. W tym artykule przyjrzymy się, jak można efektywnie obsługiwać błędy w Pythonie, używając bloków try, except, else i finally. Przykład […]

Java

Jakie jest przeznaczenie grup wątków (Thread Groups) w Javie?

Grupy wątków w Javie (ang. Thread Groups) są mechanizmem, który pozwala na zarządzanie grupami wątków jako jedną całością. Umożliwiają one organizację wątków w logicznie powiązane grupy, co pozwala na łatwiejszą kontrolę nad ich życiem i działaniem. W tej lekcji przeanalizujemy, jak można używać grup wątków w praktycznym przykładzie. Przykład użycia grup wątków w Java Poniższy

Python

Jak używać indeksów ujemnych w Pythonie?

Indeksy ujemne w Pythonie to potężna cecha języka, która pozwala na łatwe i intuicyjne odwoływanie się do elementów sekwencji (takich jak listy czy napisy) od końca. Dzięki temu nie musimy znać długości sekwencji, aby odwołać się do jej ostatnich elementów. W tym artykule przyjrzymy się, jak można wykorzystać indeksy ujemne na praktycznym przykładzie. Przykład użycia

Java

Dlaczego Java korzysta z koncepcji literału String?

W języku programowania Java, stringi są jednym z najczęściej używanych typów danych. Są one obiektem klasy String i służą do przechowywania i manipulowania ciągami znaków. Użycie literałów stringowych w Javie przynosi wiele korzyści, w tym prostotę, czytelność oraz optymalizację wydajności dzięki mechanizmowi internowania stringów. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego Java korzysta z tej koncepcji

Java

OpenJDK (Open Java Development Kit) to otwartoźródłowa implementacja platformy Java Standard Edition (Java SE). Jest to jeden z głównych zestawów narzędzi wykorzystywanych do tworzenia aplikacji w języku Java. OpenJDK zawiera kompilator Javac, biblioteki klas Java, oraz Java Runtime Environment (JRE), który jest niezbędny do uruchamiania aplikacji Java. Przykład kodu w Java z komentarzami W poniższym

Python

Czym różnią się pliki .py od .pyc?

W dzisiejszych czasach Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, wykorzystywanym w różnorodnych projektach, od prostych skryptów po zaawansowane systemy. Aby zrozumieć, jak Python zarządza swoim kodem, warto przyjrzeć się dwóm typom plików: .py i .pyc. Ale czym dokładnie są te pliki i jakie pełnią funkcje w ekosystemie Pythona?

Python

Jak udostępnić zmienne globalne między modułami w Pythonie?

W Pythonie zmienne globalne mogą być użyteczne do przechowywania danych, które powinny być dostępne w wielu modułach. Udostępnianie zmiennych globalnych między modułami może być nieco mylące dla początkujących programistów. W tym artykule pokażemy, jak skutecznie zarządzać zmiennymi globalnymi i udostępniać je między różnymi modułami Pythona. Przykład: Udostępnianie zmiennej globalnej Załóżmy, że chcemy mieć zmienną globalną

Java

Czy IdentityHashMap w Javie jest bezpieczny dla wątków (thread-safe)?

IdentityHashMap jest specyficznym rodzajem mapy w języku Java, która nie stosuje zasady równości obiektów przez metodę equals(), a zamiast tego używa bezpośrednich referencji do obiektów (==). W tym artykule przyjrzymy się, czy IdentityHashMap jest bezpieczna dla wątków (thread-safe) i jak można zarządzać jej użyciem w aplikacjach wielowątkowych. Przykład Użycia IdentityHashMap Poniżej znajduje się przykład kodu

Python

Jak można efektywnie skopiować obiekt w Pythonie?

Kopiowanie obiektów w Pythonie może być niezbędne, gdy chcemy pracować na kopii danych, nie wpływając na oryginalny obiekt. Python oferuje kilka metod do kopiowania obiektów, w tym płytkie (shallow copy) i głębokie (deep copy) kopiowanie. Wybór metody zależy od struktury danych oraz od tego, czy obiekt zawiera odniesienia do innych obiektów. W tym artykule przyjrzymy

Java

Czym jest sprawiedliwa blokada (Fair lock) w wielowątkowości w Javie?

W programowaniu wielowątkowym w Javie, mechanizm blokad (locks) jest fundamentalnym narzędziem do zarządzania dostępem do zasobów współdzielonych przez wiele wątków. Jednym z typów blokady jest sprawiedliwa blokada (fair lock), która zapewnia, że wątki otrzymują dostęp do zasobu w kolejności ich zgłoszeń. Jest to ważne w przypadkach, gdy chcemy uniknąć sytuacji zwaną „głodzeniem” (starvation), gdzie jeden

Python

Jak można wykorzystać yield w Pythonie?

Yield w Pythonie jest kluczowym słowem używanym w definicji generatora, który pozwala funkcji zwracać sekwencję wartości w czasie, zamiast jednorazowego zwracania pojedynczej wartości. Użycie yield sprawia, że funkcja staje się generatorem, co może być szczególnie przydatne przy przetwarzaniu dużych zbiorów danych lub realizacji operacji, które wymagają zachowania stanu pomiędzy kolejnymi wywołaniami. W tym artykule przyjrzymy

Python

Jak stworzyć pustą klasę w Pythonie?

Python jest językiem programowania, który oferuje dużą elastyczność w definicji klas. Czasami może zajść potrzeba stworzenia pustej klasy, która służy jako szablon lub pojemnik na dane, który będzie rozbudowywany w przyszłości. W tym artykule wyjaśnimy, jak stworzyć pustą klasę w Pythonie i przedstawimy praktyczne zastosowania takiego podejścia. Tworzenie pustej klasy Pusta klasa w Pythonie może

Java

Jak możemy przekazać kolekcję jako argument do metody i zapewnić, że metoda nie będzie mogła jej modyfikować w Java?

W Javie kontrola nad modyfikowalnością obiektów przekazanych jako argumenty jest kluczowa dla zapewnienia niezmienności stanu i bezpieczeństwa danych. Przekazywanie kolekcji do metody w sposób, który zapobiega ich modyfikacji, jest częstym wymogiem w programowaniu, aby uniknąć niechcianych efektów ubocznych. Poniżej przedstawię, jak można osiągnąć ten cel. Przykład kodu Poniżej znajduje się przykład, jak przekazać kolekcję do

Python

Dlaczego funkcje lambda są przydatne w Pythonie?

Funkcje lambda w Pythonie, często określane jako anonimowe funkcje, są jedną z kluczowych funkcji języka, oferujących szybki i wygodny sposób na definiowanie małych, jednolinijkowych funkcji. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego funkcje lambda są tak przydatne, zwłaszcza w operacjach na listach, filtracji danych i aplikacjach funkcji wyższego rzędu. Kompletny przykład kodu z użyciem funkcji lambda

Python

Jak pisać wielolinijkowe komentarze w Pythonie?

W Pythonie, podobnie jak w wielu innych językach programowania, komentarze pełnią kluczową rolę w dokumentowaniu kodu. Umożliwiają programistom dodawanie uwag i wyjaśnień dotyczących działania kodu, co jest szczególnie pomocne w pracy zespołowej lub przy późniejszym powrocie do projektu po pewnym czasie. Python oferuje dwa sposoby na dodawanie komentarzy: jednolinijkowe, używając znaku #, oraz wielolinijkowe, które

Scroll to Top