JavaScript

Jak poprawnie korzystać z getterów i setterów w JavaScript?

Gettery i settery to funkcje używane w programowaniu obiektowym do bezpiecznego dostępu i modyfikacji właściwości obiektu. W JavaScript, te metody umożliwiają kontrolę nad tym, jak wartości są pobierane i ustawiane, co może pomóc w zapewnieniu poprawności danych i w enkapsulacji.