Jak poprawnie korzystać z getterów i setterów w JavaScript?

Gettery i settery to funkcje używane w programowaniu obiektowym do bezpiecznego dostępu i modyfikacji właściwości obiektu. W JavaScript, te metody umożliwiają kontrolę nad tym, jak wartości są pobierane i ustawiane, co może pomóc w zapewnieniu poprawności danych i w enkapsulacji.

Definiowanie getterów i setterów

Gettery i settery w JavaScript mogą być zdefiniowane wewnątrz literału obiektu lub za pomocą definicji klasy. Przyjrzyjmy się przykładowi użycia tych funkcji w kontekście klasy.

class Person {
  constructor(name, age) {
    this._name = name;
    this._age = age;
  }

  // Getter dla `name`
  get name() {
    return this._name;
  }

  // Setter dla `name`
  set name(newName) {
    this._name = newName;
  }

  // Getter dla `age`
  get age() {
    return this._age;
  }

  // Setter dla `age`
  set age(newAge) {
    if (newAge > 0) {
      this._age = newAge;
    } else {
      console.log("Wiek musi być większy od 0.");
    }
  }
}

W powyższym przykładzie, _name i _age to prywatne konwencjonalne właściwości, dla których zdefiniowano gettery i settery. Dzięki temu możemy kontrolować modyfikację i dostęp do tych właściwości.

Użycie getterów i setterów

    let person = new Person("Jan", 30);

    // Wyświetlanie imienia i wieku
    console.log(person.name); // Wykorzystanie gettera
    console.log(person.age); // Wykorzystanie gettera

    // Ustawianie nowego imienia i wieku
    person.name = "Anna"; // Wykorzystanie settera
    person.age = 25; // Wykorzystanie settera

    // Próba ustawienia niepoprawnego wieku
    person.age = -5; // Wywołuje komunikat o błędzie

    // Ponowne wyświetlenie zmienionych wartości
    console.log(person.name);
    console.log(person.age);

Korzyści z używania getterów i setterów

 • Walidacja danych: Gettery i settery umożliwiają walidację danych przed ich przypisaniem do właściwości obiektu.
 • Enkapsulacja: Pomagają ukryć wewnętrzną implementację i eksponować tylko to, co niezbędne.
 • Dodatkowa logika: Możliwość dodania dodatkowej logiki przy odczycie lub zapisie właściwości.

Podsumowanie

Gettery i settery w JavaScript są potężnymi narzędziami do kontrolowania dostępu i modyfikacji danych w obiektach. Pozwalają na walidację i enkapsulację danych, co przyczynia się do większej bezpieczeństwa i czytelności kodu. Poprawne ich stosowanie jest kluczowe w budowaniu solidnych i skalowalnych aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top