luty 2021

JavaScript

Czy trzeba kończyć średnikiem instrukcje w JavaScript?

W JavaScript średnik (;) jest używany do oddzielania instrukcji od siebie, co pozwala interpreterowi na jednoznaczne zrozumienie, gdzie kończy się jedna instrukcja, a zaczyna kolejna. Jednak JavaScript jest również znany z mechanizmu automatycznego wstawiania średników (Automatic Semicolon Insertion, ASI), który może wprowadzać pewne zamieszanie wśród programistów. W tej lekcji przyjrzymy się, kiedy średniki są wymagane, […]

JavaScript

Jak korzystać z wyrażeń regularnych w JavaScript?

Wyrażenia regularne (regex) to potężne narzędzie do przeszukiwania i manipulowania tekstami. JavaScript, jako jeden z najpopularniejszych języków programowania, oferuje bogate wsparcie dla wyrażeń regularnych, pozwalając na efektywne przetwarzanie ciągów znaków.

JavaScript

Dekorator – wzorzec projektowy w JavaScript

Dekorator jest jednym z popularniejszych wzorców projektowych, pozwala na dynamiczną zmianę zachowania aplikacji, rozszerza jej możliwości dekorując obiekty nowymi właściwościami. Javascript to dynamiczny język, więc z łatwością możemy rozszerzać właściwości obiektów co czasem jest łatwiejsze niż pisanie wielu konstruktorów dla każdego potencjalnego przypadku. Zobaczmy przykład: function User(name, addr) { this.name = name; this.addr = addr;

Scroll to Top