maj 2022

JavaScript

Jak korzystać z web worker w JavaScript?

Web Workers to potężna funkcja JavaScript, która pozwala na wykonywanie skryptów w tle, na osobnym wątku, nie blokując interfejsu użytkownika ani innych skryptów. To idealne rozwiązanie dla zadań wymagających intensywnych obliczeń lub długotrwałych operacji, które mogłyby wpłynąć na płynność działania strony. W tej lekcji pokażemy, jak utworzyć i komunikować się z Web Workerem.

JavaScript

Użyteczne metody obiektu console w JavaScript

Obiekt console w JavaScript jest niezwykle przydatny dla deweloperów, oferując szereg metod, które ułatwiają debugowanie i testowanie kodu. Te metody pozwalają na wyświetlanie komunikatów w konsoli przeglądarki w różnych formatach, śledzenie wykonania skryptów, a także diagnozowanie problemów. W tej lekcji przyjrzymy się najbardziej użytecznym metodom obiektu console.

JavaScript

Czym jest funkcja pierwszego rzędu (first-order function) w JavaScript?

Funkcje pierwszego rzędu w programowaniu odnoszą się do funkcji, które można przypisać do zmiennych, przekazywać jako argumenty do innych funkcji, oraz zwracać jako wartości z funkcji. W wielu językach programowania, w tym w JavaScript, funkcje są traktowane jako obywatele pierwszej klasy, co oznacza, że mają one te właśnie możliwości. To podejście pozwala na bardziej elastyczne

Scroll to Top