sierpień 2022

PHP

Odczyt pliku w PHP

W tej lekcji nauczymy się, jak odczytywać pliki w języku PHP. Praca z plikami jest podstawową umiejętnością potrzebną do tworzenia aplikacji webowych, które mogą zapisywać, czytać i przetwarzać dane przechowywane na serwerze. PHP oferuje kilka funkcji do obsługi plików, ale skupimy się na prostym przykładzie odczytu zawartości pliku.

PHP

Funkcje do filtrowania tablic w PHP

W PHP istnieje wiele funkcji, które pozwalają na efektywne filtrowanie danych w tablicach. Dzięki nim można łatwo selekcjonować potrzebne informacje, eliminować niepożądane wartości czy nawet transformować dane w sposób bardziej skomplikowany. W tej lekcji przyjrzymy się kilku przydatnym funkcjom takim jak array_filter, array_map oraz array_reduce, które pomogą nam lepiej zrozumieć, jak można manipulować tablicami w

JavaScript

Przydatne funkcje do operowania na tablicach w PHP

W tej lekcji przyjrzymy się kilku przydatnym funkcjom PHP, które pomagają w pracy z tablicami. Tablice to jedne z najczęściej używanych struktur danych w programowaniu, pozwalają na przechowywanie serii elementów pod jedną zmienną. PHP oferuje bogaty zestaw funkcji do manipulacji tablicami, które znacznie ułatwiają ich obsługę.

PHP

Przydatne funkcje do pracy z łańcuchami znaków w PHP

W tej lekcji przyjrzymy się przydatnym funkcjom w PHP, które ułatwiają pracę z łańcuchami znaków. PHP oferuje szeroki zakres funkcji do manipulacji i analizy tekstu, co jest kluczowe w wielu aspektach programowania webowego, od przetwarzania danych wejściowych użytkownika po generowanie dynamicznych treści. Nauczymy się jak używać podstawowych funkcji do pracy z łańcuchami znaków, takich jak

PHP

Zmienne globalne i lokalne w PHP

W programowaniu PHP, podobnie jak w wielu innych językach programowania, zmienna może być dostępna w różnych zakresach w zależności od miejsca, w którym została zdefiniowana. Rozróżniamy zmienne lokalne, globalne oraz superglobalne. Każdy z tych typów zmiennych ma swoje specyficzne zastosowania i reguły dotyczące zakresu dostępności. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej tym rodzajom zmiennych oraz

PHP

Wstęp do obsługi formularzy w PHP

Obsługa formularzy to jedna z podstawowych umiejętności, którą musi posiadać każdy programista PHP. Formularze HTML są używane do zbierania danych od użytkownika, a PHP umożliwia przetwarzanie i reagowanie na te dane w sposób dynamiczny. W tej lekcji dowiesz się, jak stworzyć prosty formularz w HTML i jak obsłużyć jego dane w PHP. Tworzenie formularza HTML

PHP

null i nullable w PHP

W PHP, null jest specjalnym typem, który może być przypisany do każdej zmiennej i oznacza, że zmienna nie ma żadnej wartości. Jest to przydatne w wielu scenariuszach, na przykład gdy chcemy wskazać, że zmienna jeszcze nie została zainicjowana lub gdy chcemy świadomie “usunąć” jej zawartość. Z kolei koncepcja nullable dotyczy typów, które mogą przyjąć wartość

JavaScript

Event Loop w JavaScript

Event Loop (pętla zdarzeń) to kluczowy koncept w JavaScript, który pozwala na obsługę operacji asynchronicznych, takich jak zdarzenia, wywołania zwrotne (callbacks) i obietnice (promises), w języku, który w swej naturze jest jednowątkowy. Dzięki Event Loop, JavaScript może obsługiwać wiele operacji, nie blokując głównego wątku wykonania. Jest to szczególnie ważne w kontekście aplikacji internetowych, gdzie płynność

PHP

Funkcje Anonimowe i Funkcje Zwrotne (Callbacks) w PHP

W PHP, funkcje anonimowe, często nazywane wyrażeniami lambda lub closures, to funkcje bez nazwy, które można przypisać do zmiennych, przekazywać jako argumenty do innych funkcji, a nawet zwracać jako wartości z funkcji. Dzięki swojej elastyczności, znajdują zastosowanie w różnych scenariuszach, takich jak operacje na tablicach, implementacja wzorców projektowych oraz obsługa zdarzeń.

PHP

Kontrola Przepływu Programu w PHP za pomocą break i continue

W PHP, instrukcje break i continue są używane do kontroli przepływu pętli. Pozwalają one na przerwanie wykonania pętli lub pominięcie pewnych iteracji bez konieczności kończenia całej pętli. Zrozumienie, jak i kiedy używać tych instrukcji, jest kluczowe dla efektywnego programowania i zarządzania logiką aplikacji.

PHP

Instrukcja return w PHP

Instrukcja return w PHP pełni kluczową rolę w kontekście funkcji, pozwalając na zwrócenie wartości z funkcji do miejsca jej wywołania. Dzięki temu możemy budować modularny i przejrzysty kod, gdzie poszczególne funkcje odpowiadają za określone zadania i mogą dostarczać wyniki swojej pracy.

PHP

Instrukcja match w PHP

PHP 8 wprowadziło nową instrukcję kontrolną match, która działa podobnie do switch, ale jest bardziej elastyczna i bezpieczna. Instrukcja match pozwala na porównywanie wyrażenia z wieloma przypadkami, zwracając wartość zgodną z pierwszym pasującym przypadkiem. Jedną z głównych zalet match jest to, że porównuje ona wartości w sposób ścisły (===) oraz automatycznie zwraca wartość bez potrzeby

PHP

Tworzenie funkcji w PHP

Funkcje w PHP to podstawowe bloki konstrukcyjne kodu, które pozwalają na grupowanie powtarzalnych fragmentów kodu w celu ich wielokrotnego wykorzystania. Użycie funkcji nie tylko ułatwia zarządzanie kodem przez zwiększenie jego czytelności, ale także pomaga unikać powtarzania kodu.

PHP

Instrukcja switch w PHP

Instrukcja switch w PHP jest strukturą kontroli przepływu programu, która pozwala na wykonywanie różnych bloków kodu w zależności od wartości wyrażenia. Jest to alternatywa dla zagnieżdżonych instrukcji if, szczególnie przydatna, gdy trzeba porównać tę samą zmienną z wieloma różnymi wartościami.

PHP

Operator ternary w PHP

Operator ternary, znany również jako operator trójelementowy, jest jednym z najbardziej użytecznych operatorów w PHP. Umożliwia on wykonanie prostego wyboru między dwoma wartościami na podstawie warunku, w bardzo zwięzłej formie. Dzięki temu kod jest bardziej czytelny i zwięzły, szczególnie w sytuacjach, gdzie potrzebujemy prostej instrukcji warunkowej if-else.

Scroll to Top