Operator ternary w PHP

Operator ternary, znany również jako operator trójelementowy, jest jednym z najbardziej użytecznych operatorów w PHP. Umożliwia on wykonanie prostego wyboru między dwoma wartościami na podstawie warunku, w bardzo zwięzłej formie. Dzięki temu kod jest bardziej czytelny i zwięzły, szczególnie w sytuacjach, gdzie potrzebujemy prostej instrukcji warunkowej if-else.

Składnia Operatora Ternary

Operator ternary składa się z trzech części i ma następującą składnię:

warunek ? wartośćJeśliPrawda : wartośćJeśliFałsz;

Gdzie warunek to wyrażenie, które jest oceniane. Jeśli warunek jest true, operator zwraca wartośćJeśliPrawda. W przeciwnym razie zwraca wartośćJeśliFałsz.

Przykład Użycia

Załóżmy, że chcemy wyświetlić użytkownikowi wiadomość na podstawie jego wieku. Możemy użyć operatora ternary do sprawdzenia, czy użytkownik jest pełnoletni.

<?php
$age = 20;
$message = $age >= 18 ? "Jesteś pełnoletni." : "Nie jesteś pełnoletni.";
echo $message;
?>

Rozbudowany Operator Ternary

PHP 7 wprowadziło rozszerzoną wersję operatora ternary, znaną jako “null coalescing operator” (??). Pozwala on na sprawdzenie, czy zmienna jest null, i w przypadku, gdy jest, zwraca alternatywną wartość.

$username = $_GET['user'] ?? 'nieznajomy';
echo "Witaj, $username";

W tym przypadku, jeśli w tablicy $_GET nie istnieje klucz user, zmienna $username otrzyma wartość 'nieznajomy'.

Podsumowanie

Operator ternary w PHP to potężne narzędzie do tworzenia zwięzłego i czytelnego kodu. Pozwala na wykonanie prostych instrukcji warunkowych bez potrzeby pisania rozbudowanych bloków if-else. Jego umiejętne stosowanie może znacznie poprawić czytelność i efektywność Twojego kodu.

 

Scroll to Top