luty 2023

Java

HashMap w Java

HashMap w Java jest częścią frameworka Collections i reprezentuje strukturę danych, która przechowuje elementy w parach klucz-wartość. Każdy klucz jest unikalny, a każdej wartości odpowiada dokładnie jeden klucz. HashMap jest szczególnie użyteczna, gdy potrzebujemy szybkiego dostępu do elementów poprzez klucz, zapewniając operacje takie jak wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie elementów w stałym czasie średnio.

JavaScript

Czym są moduły w JavaScript?

Moduły w JavaScript to sposób na organizację i enkapsulację kodu w mniejsze, łatwiej zarządzane części. Pozwalają one na podzielenie kodu na oddzielne pliki, co ułatwia jego utrzymanie, testowanie oraz współdzielenie między różnymi częściami aplikacji. Moduły mogą eksportować specyficzne funkcje, zmienne lub klasy, które mogą być następnie importowane i używane w innych modułach.

Scroll to Top