JavaScript

Jaka jest różnica między metodami slice i splice w JavaScript

Metody slice i splice są dwoma popularnymi funkcjami w języku JavaScript, które pozwalają na manipulowanie tablicami. Chociaż nazwy tych metod są do siebie bardzo podobne, służą do zupełnie innych celów. Slice jest używany do tworzenia nowej tablicy poprzez wyodrębnienie części oryginalnej tablicy, nie modyfikując jej. Natomiast splice służy do dodawania lub usuwania elementów z tablicy, […]