listopad 2021

CSS

background-attachment w CSS3

Właściwość background-attachment w CSS3 określa, czy tło obiektu jest stałe (fixed), czy przewija się razem z resztą strony (scroll). To potężne narzędzie pozwala twórcom stron na tworzenie bardziej dynamicznych i angażujących layoutów, szczególnie przy wykorzystaniu dużych, pełnoekranowych obrazów tła lub efektu paralaksy.

JavaScript

Prototypy w JavaScript – wstęp

Javascript nie ma klas jak inne języki programowania, ale ma prototypy, które umożliwiają dziedziczenie. Zamiast dziedziczenia na bazie klas mamy dziedziczenie prototypowe. Dziedziczenie to współdzielenie pewnych funkcjonalności np. metod z innych obiektów. Wszystko w JavaScript oprócz typów prostych jest obiektem, nawet funkcje.  Każda funkcja posiada również metody np. call oraz apply oraz właściwość prototype. Domyślnie

Scroll to Top