maj 2020

JavaScript

Czym jest npm w JavaScript?

npm, co oznacza Node Package Manager, jest systemem zarządzania pakietami dla języka programowania JavaScript. Jest to narzędzie używane przez programistów do publikowania, odkrywania, instalowania oraz rozwijania pakietów oprogramowania w ekosystemie Node.js. npm pozwala na łatwe zarządzanie zależnościami w projektach JavaScriptowych, automatyzując procesy takie jak instalacja, aktualizacja czy konfiguracja używanych bibliotek i narzędzi. Dzięki npm, programiści […]

JavaScript

Wzorzec konstrukcyjny Builder w JavaScript

Builder jest to elastyczny wzorzec mający na celu budowanie skomplikowanych obiektów, krok po kroku co upraszcza cały proces. Wszelkie detale tworzenia obiektu są ukryte przed klientem. Poniżej przykład budowy zadania: function TaskBuilder() { let name, description, isDone; return { setName: function(name) { this.name = name; return this; }, setDescription: function(description) { this.description = description; return

Scroll to Top