JavaScript

Czym jest Unary function w JavaScript

Funkcje jednoargumentowe, znane jako unary functions, to funkcje, które przyjmują dokładnie jeden argument. W JavaScript, takie funkcje są często wykorzystywane w różnych kontekstach, takich jak operacje na tablicach, przekształcenia danych czy programowanie funkcyjne. Zrozumienie, jak tworzyć i używać funkcji jednoargumentowych, jest kluczowe dla efektywnego programowania w JavaScript.