JavaScript

Obserwator – wzorzec w JavaScript

Wzorzec opisuje obiekt (nazywany Subject lub Observable), który informuje inne obiekty o zmianie swojego stanu, dzięki czemu subskrybenci mogą zareagować na wszelkie zmiany. Wyobraźmy sobie, że mamy portal z ogłoszeniami o pracę: function JobPortal() { this.observers = []; this.subscribe = function(observer) { this.observers.push(observer); } this.unsubscribe = function(observer) { var index = this.observers.findIndex( el => el […]