lipiec 2019

JavaScript

Czym jest var w JavaScript

Słowo kluczowe var w JavaScript jest używane do deklarowania zmiennych przed wprowadzeniem ES6, które wprowadziło let i const. Chociaż var wciąż jest częścią języka, ważne jest zrozumienie jego zachowania i różnic w zakresie w porównaniu do let i const.

JavaScript

Jaki jest zakres (scope) dla let i const w JavaScript

W JavaScript, słowa kluczowe let i const służą do deklarowania zmiennych z zakresem blokowym (block scope). Oznacza to, że zmienne te są dostępne tylko w obrębie bloku, w którym zostały zadeklarowane, na przykład wewnątrz pętli, instrukcji warunkowej lub bloku kodu otoczonego klamrami {}.

JavaScript

Czym jest zakres czyli scope w JavaScript?

Zakres (ang. scope) w JavaScript określa kontekst wykonania, w którym zmienne, stałe, i inne wyrażenia są dostępne. Rozumienie jak działa zakres jest kluczowe dla efektywnego programowania i unikania błędów związanych z nieoczekiwanym dostępem lub modyfikacjami danych.

JavaScript

Operatory porównania i obiekty w JavaScript

W JavaScript, operatory porównania pozwalają na porównywanie wartości. Są one niezbędne do kontrolowania przepływu programu za pomocą instrukcji warunkowych, takich jak if czy pętle. Porównywanie prostych typów danych, jak liczby czy stringi, jest dość proste, ale porównywanie obiektów wymaga głębszego zrozumienia.

JavaScript

Do czego służy operator delete w JavaScript?

Operator delete w JavaScript jest używany do usuwania właściwości z obiektu. Jest to potężne narzędzie, które pozwala na dynamiczną modyfikację obiektów poprzez usuwanie kluczy i ich wartości. Zrozumienie działania i ograniczeń operatora delete jest kluczowe dla efektywnego zarządzania strukturami danych w JavaScript.

JavaScript

Czym są operatory relacyjne w JavaScript?

Operator relacyjny in jest używany w JavaScript do sprawdzania, czy określona właściwość znajduje się w danym obiekcie lub czy określony indeks istnieje w tablicy. Jest to potężne narzędzie, które pozwala na bardziej dynamiczną interakcję z obiektami i tablicami.

JavaScript

Operator typeof w JavaScript do pobrania typu wartości

Operator typeof w JavaScript jest używany do określania typu danej zmiennej lub wyrażenia. Jest to przydatne narzędzie podczas debugowania lub gdy potrzebujemy podjąć decyzję w oparciu o typ danych. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać typeof oraz jakie są jego ograniczenia.

JavaScript

Koercja czyli konwersja typów wartości w JavaScript

Koercja typów, czyli konwersja typów wartości, to proces, w którym JavaScript automatycznie lub jawnie zmienia jeden typ danych na inny. Ten mechanizm jest często źródłem zamieszania i subtelnych błędów w programach JavaScript, dlatego ważne jest zrozumienie, jak i kiedy JavaScript dokonuje koercji typów.

JavaScript

null i undefined w JavaScript

W JavaScript, null i undefined to dwie wartości reprezentujące “brak wartości” lub “pustą wartość”, jednak mają one różne zastosowania i znaczenia. Zrozumienie różnic między nimi oraz kiedy i jak są używane, jest kluczowe dla pisania klarownego i efektywnego kodu.

JavaScript

Truthy values to wartości prawdziwe przy konwersji na boolean w JavaScripy

Wartości Truthy w JavaScript to wszystkie te, które w kontekstach logicznych są interpretowane jako true. W przeciwieństwie do wartości Falsy, które są jasno zdefiniowane i ograniczone do kilku konkretnych przypadków, wartości Truthy obejmują wszystko inne. Zrozumienie, co stanowi wartość Truthy, jest niezbędne dla efektywnego wykorzystania instrukcji warunkowych i kontroli przepływu programu.

JavaScript

Falsy values czyli fałszywe wartości w JavaScript

Wartości Falsy w JavaScript są kluczowym elementem, który każdy programista powinien zrozumieć. Wartości te są interpretowane jako false w kontekstach logicznych, co oznacza, że mogą wpłynąć na wykonanie instrukcji warunkowych, takich jak if. Poznanie wartości falsy pomoże w lepszym zrozumieniu, jak działają instrukcje warunkowe i inne operacje logiczne w JavaScript.

JavaScript

Typ wartości Boolean w JavaScript

Typ Boolean w JavaScript jest jednym z podstawowych typów danych, używanym do reprezentowania wartości prawdy (true) lub fałszu (false). Jest on szczególnie użyteczny w kontrolowaniu przepływu programu poprzez instrukcje warunkowe, takie jak if, while, czy też w operacjach logicznych.

JavaScript

Typ wartości String w JavaScript

Typ String w JavaScript służy do reprezentowania i manipulowania ciągiem znaków tekstowych. Jest to jeden z najczęściej używanych typów danych, ponieważ tekst jest podstawowym środkiem komunikacji w większości aplikacji webowych. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej, jak pracować z ciągami znaków w JavaScript.

JavaScript

Typ wartości Number w JavaScript

Typ Number w JavaScript jest używany do reprezentowania zarówno liczb całkowitych, jak i zmiennoprzecinkowych. Jest to jeden z podstawowych typów danych w języku JavaScript, umożliwiający wykonywanie operacji matematycznych. W tej lekcji omówimy, co to jest typ Number i jak z niego korzystać.

JavaScript

Czym są metody w JavaScript?

W JavaScript obiekty literału są często wykorzystywane do organizowania danych i funkcji w jedną, łatwą do zarządzania strukturę. Obiekty te mogą zawierać nie tylko właściwości, ale również metody, czyli funkcje zdefiniowane w kontekście obiektu, które mogą operować na danych obiektu lub wykonywać związane z nim zadania. Definiowanie metod w obiekcie Metody w obiekcie literału są

Scroll to Top