Czym są metody w JavaScript?

W JavaScript obiekty literału są często wykorzystywane do organizowania danych i funkcji w jedną, łatwą do zarządzania strukturę. Obiekty te mogą zawierać nie tylko właściwości, ale również metody, czyli funkcje zdefiniowane w kontekście obiektu, które mogą operować na danych obiektu lub wykonywać związane z nim zadania.

Definiowanie metod w obiekcie

Metody w obiekcie literału są definiowane podobnie jak inne właściwości, z tą różnicą, że ich wartościami są funkcje. Oto przykład obiektu reprezentującego samochód, który zawiera metody do wyświetlania informacji o samochodzie oraz do zmiany roku produkcji.

// Obiekt opisujący samochód z metodami
let car = {
  brand: "Ford",
  model: "Mustang",
  year: 1969,
  // Metoda wyświetlająca informacje o samochodzie
  displayInfo: function() {
    // this pozwala na odwołanie się do aktualnej instancji
    // obiektu oraz jej właściwości
    console.log("Marka:", this.brand, 
           "Model:", this.model, 
           "Rok:", this.year);
  },
  // Metoda do aktualizacji roku produkcji
  updateYear: function(newYear) {
    this.year = newYear;
  }
};

// Wywołanie metody displayInfo
car.displayInfo(); // Wyświetla: Marka: Ford, Model: Mustang, Rok: 1969

// Aktualizacja roku i ponowne wywołanie metody displayInfo
car.updateYear(2020);
car.displayInfo(); // Wyświetla: Marka: Ford, Model: Mustang, Rok: 2020

Obiekt to struktura z danymi i metodami. Z perspektywy metody w obiekcie musi być jakiś sposób aby mogła odwołać się do właściwości tego obiektu oraz innych jego metod. Tutaj z pomocą przychodzi this który wskazuje na aktualny obiekt, po kropce wystarczy odwołać się do właściwości lub metody w zależności od potrzeb.

Podsumowanie

Metody w obiektach literałów JavaScript są potężnym narzędziem do organizacji i enkapsulacji funkcjonalności związanej z danymi obiektu. Pozwalają one na tworzenie interfejsów do interakcji z obiektem oraz na ukrywanie szczegółów implementacyjnych, co sprzyja pisaniu czytelnego i modułowego kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

 

Scroll to Top