Operator trójargumentowy (ternary) w JavaScript

Operator trójargumentowy, znany również jako operator warunkowy lub ternary, jest skróconą formą instrukcji warunkowej if-else. Umożliwia on przypisanie wartości do zmiennej na podstawie warunku w bardzo zwięzły sposób. Składnia operatora trójargumentowego jest następująca:

Zapisujemy operator ternary w następujący sposób:

warunek ? wyrażenie1 : wyrażenie2;

Gdzie:

 • warunek to wyrażenie, które jest oceniane. Jeśli warunek jest prawdziwy (true), wynikiem całego wyrażenia jest wyrażenie1. W przeciwnym razie, wynikiem jest wyrażenie2.
 • wyrażenie1 wykonuje się, gdy warunek jest prawdziwy.
 • wyrażenie2 wykonuje się, gdy warunek jest fałszywy.

Przykłady użycia

Operator trójargumentowy jest bardzo przydatny do krótkich instrukcji warunkowych, gdzie jedna z dwóch wartości ma zostać przypisana do zmiennej w zależności od wyniku warunku.

let age = 20;
let isAdult = age >= 18 ? "Pełnoletni" : "Niepełnoletni";
console.log(isAdult); // Wynik: "Pełnoletni"

// Powyższy kod to to samo co if else
if (age >= 18) {
  console.log("Pełnoletni");
} else {
  console.log("Niepełnoletni");
}

Zalety i wady operatora ternary

Zalety:
 • Zwięzłość i czytelność kodu przy prostych warunkach.
 • Umożliwia bezpośrednie przypisanie wyniku warunku do zmiennej.
Wady:
 • Może obniżyć czytelność kodu przy złożonych warunkach lub długich wyrażeniach.
 • Nadużywanie operatora trójargumentowego może prowadzić do trudności w zrozumieniu logiki programu, szczególnie dla początkujących programistów.

Podsumowanie

Operator trójargumentowy w JavaScript jest potężnym narzędziem, które pozwala na skrócenie i uproszczenie kodu przy prostych instrukcjach warunkowych. Jest bardzo przydatny, gdy potrzebujemy szybko przypisać jedną z dwóch wartości do zmiennej w zależności od spełnienia określonego warunku. Ważne jest jednak, aby używać go z rozwagą i unikać zbyt skomplikowanych wyrażeń, które mogą wpłynąć na czytelność i łatwość utrzymania kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

 

 

Scroll to Top