Jak korzystać z konkatenacji w JavaScript

Konkatenacja to proces łączenia dwóch lub więcej ciągów znaków (stringów) w jeden. W JavaScript, konkatenacja jest często wykorzystywana do budowania ciągów znaków z różnych zmiennych i literałów. Pozwala to na tworzenie bardziej dynamicznych i zmiennych treści.

Używanie operatora + do konkatenacji

Najprostszym sposobem na konkatenację stringów w JavaScript jest użycie operatora +. Można go używać do łączenia łańcuchów znaków

// Łączenie literałów stringowych
let greeting = "Cześć, " + "jak się masz?";
console.log(greeting);

// Łączenie zmiennych stringowych
let firstName = "Jan";
let lastName = "Kowalski";
let fullName = firstName + " " + lastName;
console.log(fullName); // Pokaże: "Jan Kowalski"

 

 

 

 

 

Scroll to Top