styczeń 2023

JavaScript

Czym jest polyfill w JavaScript?

W świecie programowania web, różnice między przeglądarkami i ich wersjami mogą prowadzić do problemów z kompatybilnością. Nie wszystkie nowe funkcje języka JavaScript są dostępne we wszystkich przeglądarkach, co może utrudnić tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych. Tutaj pojawia się pojęcie “polyfill” – kod (zazwyczaj w JavaScript), który implementuje funkcje, które nie są natywnie obsługiwane przez starsze przeglądarki. […]

JavaScript

Do czego służy setInterval w JavaScript?

setInterval() to fundamentalna funkcja w języku JavaScript, która pozwala na cykliczne wykonywanie określonej funkcji lub bloku kodu w równych odstępach czasu. Jest to niezwykle przydatne narzędzie w tworzeniu dynamicznych interfejsów użytkownika, animacji, odświeżania danych bez konieczności ręcznego odświeżania strony przez użytkownika i wielu innych zadań wymagających regularnego wykonania kodu.

JavaScript

Do czego służy obiekt navigator w JavaScript?

Obiekt navigator w JavaScript jest częścią obiektowego modelu dokumentu (DOM) przeglądarki internetowej. Udostępnia on informacje o przeglądarce, w której uruchomiony jest skrypt, oraz o systemie operacyjnym użytkownika. Dzięki temu programiści mogą dostosować działanie aplikacji webowych do konkretnego środowiska uruchomieniowego, co poprawia kompatybilność i użytkowanie stron internetowych.

JavaScript

Jak przekierować na nową stronę w JavaScript?

Przekierowanie na nową stronę internetową jest jednym z często wykonywanych zadań podczas tworzenia interaktywnych stron internetowych. JavaScript oferuje kilka metod, dzięki którym można łatwo przekierować użytkownika na inną stronę, zarówno w ramach tej samej witryny, jak i do zewnętrznych zasobów. W tej lekcji przyjrzymy się różnym sposobom realizacji przekierowania w JavaScript, wraz z prostymi przykładami.

JavaScript

Jak korzystać z operatora rest w JavaScript?

Operator rest (znak trzech kropek …) w JavaScript pozwala na reprezentowanie nieskończonej liczby argumentów jako tablicę. Jest to szczególnie przydatne w funkcjach, które mogą przyjmować dowolną liczbę argumentów, lub w operacjach destrukturyzacji, gdzie chcemy wyodrębnić z obiektu lub tablicy nieokreśloną liczbę elementów. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać operatora rest w różnych kontekstach.

JavaScript

Czym są Progressive Web Apps (PWA)?

Progressive Web Apps (PWA) to rodzaj aplikacji internetowej, który ma na celu dostarczenie użytkownikowi doświadczeń podobnych do aplikacji natywnych na urządzeniach mobilnych i desktopowych. PWA są tworzone przy użyciu standardowych technologii webowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript, ale oferują funkcje, które były dotychczas zarezerwowane dla aplikacji natywnych, takie jak praca offline, otrzymywanie powiadomień push

Scroll to Top