Do czego służy setInterval w JavaScript?

setInterval() to fundamentalna funkcja w języku JavaScript, która pozwala na cykliczne wykonywanie określonej funkcji lub bloku kodu w równych odstępach czasu. Jest to niezwykle przydatne narzędzie w tworzeniu dynamicznych interfejsów użytkownika, animacji, odświeżania danych bez konieczności ręcznego odświeżania strony przez użytkownika i wielu innych zadań wymagających regularnego wykonania kodu.

Przykład użycia setInterval wraz z HTML

Poniżej znajduje się prosty przykład demonstrujący, jak można wykorzystać setInterval do stworzenia zegara w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Przykład składa się z kodu HTML i JavaScript, które są zintegrowane w jednym pliku.

Kod HTML i JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Zegar w czasie rzeczywistym</title>
</head>
<body>
  <h2>Aktualny czas:</h2>
  <div id="clock"></div>

  <script>
    // Funkcja aktualizująca czas co sekundę
    function updateClock() {
      const now = new Date(); // Uzyskanie aktualnej daty i czasu
      const hours = now.getHours(); // Godziny
      const minutes = now.getMinutes(); // Minuty
      const seconds = now.getSeconds(); // Sekundy
      
      // Formatowanie czasu do wyświetlenia
      const timeString = `${hours}:${minutes}:${seconds}`;
      
      // Wyświetlanie zaktualizowanego czasu na stronie
      document.getElementById('clock').textContent = timeString;
    }
    
    // Ustawienie interwału wywoływania funkcji updateClock co 1000ms (1 sekunda)
    setInterval(updateClock, 1000);
  </script>
</body>
</html>

Zastosowania setInterval

Funkcja setInterval ma szerokie zastosowanie, w tym:

 • Tworzenie zegarów i timerów na stronie.
 • Cykliczne odświeżanie danych wyświetlanych użytkownikowi, np. wyniki na żywo.
 • Implementacja prostych animacji, jak np. przewijanie tekstu lub obrazków.
 • Symulacja procesów w czasie rzeczywistym, np. wzrost roślin w grach.

Podsumowanie

setInterval jest potężnym narzędziem w arsenale każdego programisty JavaScript, umożliwiającym wykonywanie funkcji w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu, można tworzyć interaktywne i dynamiczne aplikacje webowe, które są atrakcyjne dla użytkownika i oferują bogate doświadczenie bez konieczności ciągłego interweniowania ze strony użytkownika. Ważne jest jednak, aby używać setInterval z rozwagą, ponieważ niekontrolowane i nadmierne użycie tej funkcji może prowadzić do problemów z wydajnością strony lub aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top