Czym jest polyfill w JavaScript?

W świecie programowania web, różnice między przeglądarkami i ich wersjami mogą prowadzić do problemów z kompatybilnością. Nie wszystkie nowe funkcje języka JavaScript są dostępne we wszystkich przeglądarkach, co może utrudnić tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych. Tutaj pojawia się pojęcie “polyfill” – kod (zazwyczaj w JavaScript), który implementuje funkcje, które nie są natywnie obsługiwane przez starsze przeglądarki. Polyfill umożliwia programistom wykorzystanie nowych technologii webowych, zapewniając jednocześnie kompatybilność z większością przeglądarek.

Przykład: Polyfill dla Array.prototype.forEach

Załóżmy, że chcemy użyć metody forEach dla tablic w naszym projekcie, ale musimy wspierać starsze przeglądarki, które tej metody nie implementują. Poniżej znajduje się przykład prostego polyfilla dla Array.prototype.forEach.

Prosty HTML z JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Polyfill Example</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Polyfill dla Array.prototype.forEach
    if (!Array.prototype.forEach) {
      Array.prototype.forEach = function(callback, thisArg) {
        thisArg = thisArg || window;
        for (var i = 0; i < this.length; i++) {
          callback.call(thisArg, this[i], i, this);
        }
      };
    }

    // Przykład użycia forEach
    var nums = [1, 2, 3, 4, 5];
    
    // Wywołanie funkcji dla każdego elementu tablicy
    nums.forEach(function(num) {
      console.log(num);
    });
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, najpierw sprawdzamy, czy metoda forEach jest dostępna w prototypie tablic (Array.prototype). Jeśli nie, definiujemy własną implementację tej metody. Dzięki temu, niezależnie od tego, czy przeglądarka użytkownika natywnie wspiera forEach, czy nie, możemy bezpiecznie użyć tej metody w naszym kodzie.

Znaczenie polyfilli

Polyfilli są niezwykle ważne w procesie tworzenia aplikacji webowych, które mają działać w szerokim zakresie przeglądarek, w tym w starszych wersjach. Pozwalają one programistom:

 • Wykorzystywać nowoczesne API JavaScript i CSS, zanim staną się one szeroko dostępne.
 • Zapewniać użytkownikom spójne doświadczenie, niezależnie od używanej przeglądarki.
 • Unikać konieczności pisania specjalnych “hacków” lub alternatywnych rozwiązań dla każdej przeglądarki.

Podsumowanie

Polyfill to potężne narzędzie w arsenale programisty webowego, umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych funkcji języka JavaScript, nawet w starszych przeglądarkach. Implementując polyfille, możemy zapewnić większą kompatybilność naszych aplikacji, jednocześnie korzystając z zalet nowoczesnego webu. Ważne jest jednak, aby używać polyfilli rozważnie – nadmierne ich stosowanie może wpłynąć na wydajność aplikacji. Zawsze warto rozważyć potrzebę wsparcia dla starszych przeglądarek w kontekście specyfiki projektu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top